Jako první na řadu přišly přeložky sítí na náměstí Klementa Bochořáka. Dělníci zde museli odstranit také dětské hřiště.

Nyní už začíná samotná výstavba terminálu a rekonstrukce prostranství kolem kostela. Celá akce bude trvat asi půl roku. „Lidé se mohou těšit na novou komunikaci, chodníky, autobusový přístřešek, veřejné toalety, plot, veřejné osvětlení a parkoviště. Kolem kostela vyroste opěrná zeď. Zeď je navržena částečně jako odstupňovaná a bude sloužit i pro možnost posezení a zatraktivnění celé oblasti,“ poukázal místostarosta Vladimír Tenora s tím, že v místě radnice hodlá oživit zelené plochy, vysadit stromy a trvalkové záhony.

Budoucí podoba autobusového terminálu v Kunštátě

Zdroj: Město Kunštát

V druhé etapě se ke stavebnímu ruchu navíc přidá rekonstrukce přilehlé křižovatky. Ta je v současném stavu zcela nevyhovující a riziková z pohledu rozhledových úhlů a dávání přednosti v jízdě. „Úprava křižovatky vyvolá nutnou rekonstrukci vozovek a zajistí samotné připojení terminálu na silnici I/19. Bude zrušeno stávající veřejné osvětlení, elektrické vedení, vodovod, kanalizace a bude vybudováno nové,“ vyjmenoval místostarosta.

Dělat se bude také chodník pod kostelem, od náměstí ke škole a sjezdy od dotčených domů. Rekonstrukce se dočká také kanalizace od náměstí ČSČK přes náměstí Krále Jiřího až po radnici.

Co změny přinesou
Výstavba terminálu a rekonstrukce křižovatky přinese zvýšení bezpečnosti provozu, zajistí vyšší bezpečnost chodců a zpřehlední autobusovou dopravu. „Celkové náklady přesáhnou šedesát milionů korun. Na investici se bude podílet Evropský fond pro regionální rozvoj, Jihomoravský kraj, Ředitelství silnic a dálnic a město,“ uzavřel Tenora.