Rekonstrukci kruhové křižovatky u hotelu Macocha bude v rámci reklamace provádět firma Imos. Konkrétně se bude opravovat dláždění ve středu rondelu. „Jedná se opravu dlažebních kostek v centru kruhového objezdu, které už začaly vypadávat. Práce si vyžádají částečnou uzavírku,“ upřesnil vedoucí investičního úseku oblasti Sever Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Daniel Hynk.

Opravy jsou rozdělené na dvě etapy. „V obou bude vždy polovina kruhového objezdu uzavřená. V první etapě, která začíná v úterý 7. července, bude do 2. srpna uzavřena východní polovina křižovatky. Ve druhé etapě, která potrvá od 3. do 30. srpna, se uzavře západní polovina křižovatky. Rondel ale zůstane průjezdný vždy ve směru jízdy z centra města,“ přiblížil Záboj. Objízdné trasy ve směru do centra povedou přes Masarykovu ulici a ulice Ant. Dvořáka a Mahenovu.

Objízdná trasa pro autobusy linkové osobní dopravy v obou etapách povede po Masarykově a Mahenově ulici. Ve druhé etapě bude ze silnice II/374 ve směru jízdy z centra města povolen autobusům průjezd okružní křižovatkou na autobusové nádraží.

Objízdná trasa do ulice Edvarda Beneše (nádraží ČD) bude ve druhé etapě vedena po silnicích II/374, II/379 a po ulici Gellhornova. Obousměrná objízdná trasa od ulice Nádražní do centra města povede v obou etapách po ulicích Antonína Dvořáka a Mahenově.

Původní rekonstrukce Svitavské ulice a s ní průtahu městem začala na jaře roku 2015 a skončila na podzim stejného roku. „Investorem stavby byla krajská správa a údržba silnic. Město zajišťovalo opravy chodníků a veřejného osvětlení, okresní svazek vodovodů a kanalizací opravy kanalizace a vodovodních přípojek,“ dodal Záboj.

V rámci reklamací již zhotovitelská firma ve Svitavské ulici několikrát řešila rekonstrukci kanalizačních a vodovodních poklopů, dokončení rekonstrukce prodloužily také opravné práce finální vrstvy povrchu v ulici Poříčí.