V čem spočívá práce kurátora?

Kurátor není psycholog, neprovádí terapii, neřeší manželské spory, poruchy osobnosti dítěte. Naším úkolem je zjistit co nejvíce informací o dítěti, rodině a na jejich základě se rozhodnout, jaké řešení by bylo pro dítě i rodinu nejlepší. Pak nabídneme celou škálu možností a pomoci. Při předávání informací o klientech musíme zachovávat mlčenlivost.

Vzpomenete si na konkrétní případy?

Případů je mnoho. Nejvíce ožehavé jsou ty dlouhodobé. Obecně se hůře řeší problémy dívek, které dokáží své potíže více tajit před okolím i svými nejbližšími. Problémy nezletilých a mladistvých se většinou stupňují. Nejprve se objevují výchovné problémy doma, pozdní příchody, ukončení zájmových aktivit, nastupuje kamarádství s partou, vyostřené vztahy v rodině, zhoršený prospěch a záškoláctví. V případě dlouhodobých neřešených problémů se může objevit zneužívání návykových látek, alkoholu, trestná činnost, útěky z domu. V takto „vyostřené“ situaci potom nastupuje represivní opatření, umístění dítěte do výchovného, případně léčebného zařízení. V některých případech záškoláctví může jít o to, že dítě se neumí zapojit do kolektivu, nerozumí si se spolužáky, je obětí šikany.

Jak to řešíte?

Je třeba pracovat s rodinou, vyhledat odbornou pomoc, volnočasové aktivity, kde dítě získá zkušenost s kolektivem, kde platí pravidla, respekt, vše pod vedením odborných pracovníků. V prostředí, které je dítěti blízké, potom dokáže hovořit o svých problémech.

Jaká bývají jednání s rodiči? Hájí dítě nebo jsou na vaší straně?

Většinou rodiče spolupráci a odbornou pomoc při výchově dětí vítají. Ovšem někteří naši snahu vnímají jako nepříjemný a zbytečný zásah do života. V těchto případech se rodina nedokáže s problémovým chováním dítěte vyrovnat. Rodině nabízíme například návštěvu poradny i psychiatrické vyšetření dítěte, dobrovolný pobyt ve středisku výchovné péče, doporučíme, kde získá odbornou pomoc. Očekávání rodičů jsou však často protichůdná, chtějí pomoci, ale po svém. Přitom když se dítě dostane ke kurátorovi, neznamená to hned, že skončí v „pasťáku“.