„Rodiče z Boskovic i okolních obcí mají o naši školku velký zájem. Dohodli jsme se proto na tom, že pokud bude ve škole místo, pak sem rodiče za poplatek mohou děti přihlásit. Stále ale platí, že přednost v přijímání dětí mají lidé z Boskovic,“ uvedla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Podle dřívějších kritérií šly peníze za přespolní předškoláky z rozpočtu jednotlivých obcí. Dnes už za ně rodiče budou platit sami. „Ze zákona má každá obec povinnost zajistit docházku dětí do školky. Některé obce však nechtějí platit takzvaný neinvestiční poplatek. Pokud nemají rodiče jinou možnost, než ponechat dítě u nás, musí jej zaplatit,“ dodala Vítková .

Nový návrh boskovických radních tedy počítá i s dohodou mezi rodiči a zástupci Boskovic. „V dřívějších letech jsme počítali pouze s dohodou mezi obcemi a městem Boskovice,“ doplnila Vítková. Podmínkou přijetí do boskovické mateřské školky je uhrazení neivestičního poplatku, který vyjde na osm tisíc korun za rok. „Neinvestiční poplatek zahrnuje příspěvek na energie, vodu. V žádném případě se z něj nebudou hradit například opravy nebo nové investice,“ dodala Vítková.