Jihomoravští pacienti by v budoucnu neměli přicházet o své lékaře. Díky centralizovaným nákupům léků a zdravotnického materiálu se má ušetřit na to, aby se těla nemocných a zraněných dostala před nové nejmodernější přístroje. K tomu má pomoci nová organizace, která by řídila krajská zdravotnická zařízení, včetně devíti nemocnic.

„Něco by se mělo se zdravotnictvím na jižní Moravě udělat, aby se o lidi mohli starat kvalitní lékaři a milé sestřičky. Jen aby tento pokus o změnu neskončil jako před patnácti lety, kdy naše okresní město přišlo o porodnici,“ řekl hodonínský penzista Josef Schmied.

Krajští radní mají už brzy zadat vypracování odborné studie proveditelnosti. Má posoudit možnosti proměny krajského zdravotnictví, hlavně variantu vytvoření mateřské společnosti. Zastřeší všechny krajské nemocnice. „Nyní je každá z našich nemocnic samostatná právnická osoba a nejsme v dostatečně silném postavení například vůči zdravotním pojišťovnám,“ poukázal krajský radní pro zdravotnictví Milan Vojta. Součástí má být i analýza sloučení v souvislosti s centralizovanými nákupy léků, zdravotnického materiálu a dalších služeb.

S vysokými teplotami bojují lidé v Brně různými způsoby.
Oáza v rozpáleném centru. V Brně v létě přibudou stínidla, mlžítka i fontány

Opozice na návrh Jana Grolicha k tomu prosadila zřízení poradního sboru ze zástupců všech politických klubů v krajském zastupitelstvu. To má mít hotovou studii k dispozici ještě letos. „Dneska si naše krajské nemocnice mezi sebou přetahují doktory a zdravotní sestry, což je podle mě úplně absurdní. Výhodou zastřešení by mělo být i to, aby se už nepřetahovaly. Jenže to ze zadání studie zatím nevyplývá,“ uvedl Grolich.

Ze vzniku nové příspěvkové organizace či akciové společnosti má smíšené pocity i lékař Petr Svoboda, který byl v minulosti ředitelem dvou krajských a jedné městské nemocnice v Brně. „Mezi výhody patří splnění některých podmínek pojišťoven, snadnější přemisťování personálu mezi nemocnicemi a jejich centralizace. Na druhé straně jde o poměrně složitý a několikaletý proces, jeho výsledek má i rizika. Zřejmě se ale za předpokladu lepší finanční situace trochu zhorší dostupnost odborné péče i třeba vybavenost laboratoří v menších nemocnicích,“ upozornil Svoboda.

Pro odbory je důležité, aby i po transformaci nemocnice zůstaly kvůli ochraně zaměstnanců v příspěvkové organizaci. „Co se týká odměňování, tak jejich práva mají zůstat zachovaná, protože se nemocnice neprivatizují. Požadujeme uvedení místa práce tak, aby jím nebyl celý kraj,“ sdělil předseda krajského odborového svazu ve zdravotnictví Tomáš Havlásek. Druhý požadavek odráží snahu odborů zabránit přemisťování personálu z jedné nemocnice do druhé bez jeho souhlasu.

Moravské náměstí v Brně - ilustrační foto.
Vítězné projekty oživí Brno. Odbory prověří motýly i obnovu pomníku Josefa II.

Jak doplnil krajský místopředseda druhé nejsilnější opoziční strany Filip Zachariaš, ta chce v kraji i zdravotnického ombudsmana. "Aby lidé měli možnost bránit se sporným rozhodnutím a postupům lékařů," doplnil Zachariáš.