Nápis na kovové destičce zdobí od tohoto týdne jeden z takzvaných Kamenů zmizelých, které Boskovičtí umístili v tamní židovské čtvrti. Připomínají celkem pět dětských obětí holocaustu z Boskovic. „Kameny položili studenti Střední pedagogické školy Boskovice a děti ze Školky Na Rohu. Přítomní si připomněli jména pěti dětí, které před nuceným odsunem žily v Boskovicích. Modlitbu v synagoze přednesl brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment,“ inforrmovala Dagmar Hamalová z Muzea regionu Boskovicka.

Sobota čtrnáctého a neděle patnáctého března 1942 byly de facto začátkem konce Židů v Boskovicích a okolí. V těch dnech bylo z města deportováno čtyři sta padesát osm židovských obyvatel do Brna a odtud pak do Terezína a do koncentračních táborů. Po druhé světové válce se jich vrátilo pouhých čtrnáct.