S blížícím se koncem školního roku už nemohou někteří žáci ve škole vydržet. Na Blanensku tak přibývá případů záškoláctví. Notoričtí záškoláci přitom mohou skončit i ve výchovném ústavu. Každý rok se záškoláctvím svých studentů bojuje ředitel Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Blansko Pavel Čípek. „Záškoláctví je jeden z hlavních problémů. Letos jsme kvůli tomu už několik studentů vylučovali. Ti pak jdou do práce a v tom skutečném životě zjistí, že potřebují vzdělání. Ne všichni se ale po nástupu zpět do školy polepší,“ míní Čípek.

Vysoký počet neomluvených hodin znamená porušení školního řádu. Problém řeší Čípek napomenutím, důtkami, v nejhorším případě vyloučením ze školy. „Myslím si, že při těchto problémech hraje roli komunikace s rodiči, dále i kvalita výuky a motivace studenta,“ dodal Čípek. Před čtrnácti dny skončil jeden z žáků blanenské základní školy v Erbenově ulici ve výchovném ústavu. Důvod? Záškoláctví. „Proč chodil za školu a co s tím souviselo, nevíme. Jakmile má žák základní školy víc než deset neomluvených hodin, musíme to hlásit. Od kurátorů pro mládež pak ale nemáme zpětnou vazbu,“ sdělila ředitelka školy Věra Gottwaldová, podle které začíná být záškoláctví problémem.

V závažnějších případech si nevědí s dětmi rady ani jejich rodiče. Záškoláctví musí řešit i ve školách na Boskovicku. Podle Evy Siverové z boskovické radnice neomluvených hodin přibývá měsíc až dva před koncem školního roku. „Převládají žáci devátých ročníků, kteří mají po přijetí do učiliště nebo střední školy pocit, že do školy už nemusí,“ upřesnila Siverová, podle níž se tyto jednodušší případy řeší s rodinou. Vzpomněla však i závažnější situace. „V pololetí byl jeden žák, kterého už měl v péči kurátor, vyloučen z učiliště pro neomluvené absence. Tohoto člověka ale vyšetřují i pro trestnou činnost. Hrozí mu nařízení ústavní výchovy,“ zmínila Siverová.

Do výchovného ústavu se možná dostane ještě jeden žák základní školy. Za jeho záškoláctvím je pravděpodobně alkoholismus a špatná výchova v rodině. „Kvůli záškoláctví už má jistý pobyt v diagnostickém ústavu v Brně také jedna žákyně deváté třídy,“ dodala Siverová.