Dětem se školní brány zavřely 14. října a znovu se otevřely až po více než měsíci. Výpadek klasického režimu na nich dle ředitelů je znát. Zejména co se chování týče. „Prvňáci, víc než druháci, za ten měsíc úplně přišli o školní návyky. Paní učitelky znovu opakují základy: nachystat věci, hlásíme se, klasický standart. Pozapomněli věci, které za první měsíc měly už osvojené. To je u prvňáčků hodně,“ uvedla ředitelka základní školy v brněnském Žebětíně Dagmar Šenbergerová.

Mezi žáky se rovněž zvětšily rozdíly ve schopnostech. Míra se pak odvíjí od toho, jak moc se ratolesti doma věnovala rodina. „Je hodně vidět, kde se rodina opravdu zajímala, co se ve výuce probírá a dělá. Někteří přišli skvěle nachystaní. Je tam ale malá skupinka dětí, které vzaly online výuku volněji. Tam pak zjišťujeme nedostatky. Já třeba učím prvouku, a vidím, že někteří jsou úplně top a jiní propadli. Snažím se to nějakým opakováním dokolečka vykompenzovat, abychom se dostali na stejnou nebo průměrnou úroveň. Jenže to nejde dělat donekonečna,“ doplnila.

Odborníci se shodují, že u nejmenších nemůže online výuka přítomnost ve škole nahradit. „Učivo, které děti v tomto věku probírají, vyžaduje velkou názornost. Je to záležitost osvojování si pohybu jemné motoriky při psaní a základů čtení. Při distanční výuce to nejde tak dobře předat,“ popsal již dříve psycholog Jiří Brančík.

Podle ředitele Pedagogicko-psychologické porady Brno Libora Mikuláška se prohloubení propasti mezi jednotlivými žáky dalo očekávat. „V početnějších rodinách, kde nemuseli mít všichni přístup k počítači, to určitě neměli jednoduché. Potřeba je brát v potaz i to, že děti v tomto věky samy online výuku nezvládnout. Potřebují pomoci od rodičů. A samozřejmě ne každý rodič je disponovaný, aby pomoct mohl. Někdo ani nemůže. Například zdravotníci sloužili od nevidím do nevidím, takže děti těchto profesí to mohly mít komplikovanější,“ sdělil.

S tím souhlasí i Martina Štejdířová z Valtic, jejíž ratolest navštěvuje právě první třídu. "Jsem moc ráda, že už chodí do školy. Rodič sice prvňáka může učit doma, ale je to těžké. Školu takto plně nahradit nejde," vylíčila.

Nicméně děti se dle Šenbergerové každým dnem lepší a brzy bude vše ve starých kolejích.

Návrat k normálu

Do starých kolejí se pomalu vrací celé české školství. Dnes do tříd nastupují poslední ročníky středních škol. Jsou s tím ale potíže, jelikož vláda školám zakázala kombinovat třídy. To je u maturantů problém, neboť velkou část výuky tvoří semináře, kde se schází právě studenti z různých tříd. „Tento poměrně komplikovaný problém se vedení naší školy rozhodlo řešit tak, že semináře zrušilo a udělalo z nich nepovinné online mimoškolní aktivity. A tak bych rád popřál všem svým z daleka dojíždějícím spolužákům hodně štěstí a na dlouhé cesty vlakem výhodné datové balíčky,“ uvedl maturant z brněnského gymnázia na Slovanském náměstí Tobiáš Machálek.

Téměř k normálu se základní školy vrátí v pondělí. Lavice totiž znovu obsadí zbývající třídy prvního stupně a deváté třídy. Další třídy druhého stupně se budou ve škole střídat. „Jsme v plném proudu chystání, aby od pondělí přišli všichni ostatní. Je to organizačně náročné, takže se vše musí trošku přizpůsobit, zejména co se týká příchodů a stravování. Tím bude výuka částečně ovlivněná. Je potřeba, aby se děti nemíchaly a skupiny zůstaly homogenní,“ poznamenal ředitel základní školy Horní v Brně Martin Petržela.