V blanenské základní škole v ulici Dvorská mají takových dětí osmnáct. „To je nejvíce z celého Blanska. Máme tu děti z Ukrajiny, Kyrgyzstánu, Ruska a nejvíce je u nás Mongolů,“ vypočítává ředil školy Dušan Krumnikl.

Pokud děti neovládají češtinu, nepochopí ani jinou probíranou látku. A učitelé nemají moc možností, jak situaci řešit. Buď bude mít dítě špatný prospěch nebo se mu budou věnovat více, než dalším žákům. „Na ostatních předmětech se neznalost jazyka určitě projeví. Mnohdy se jim věnuji na úkor druhých dětí,“ popisuje situaci učitelka druháků z Dvorské ulice Hana Opatřilová.

První rok a půl děti nejsou známkovány z češtiny, pak už ano. Učitelé volají po povinném kurzu češtiny ještě před školou. „Musí umět alespoň základy komunikace. Nejhorší je, že já za to dítě přebírám odpovědnost, a když tady třeba začne křičet a plakat, tak já nevím, co se mu stalo. A nemůžu ostatní děti nechat ve třídě a běžet hledat překladatele,“ uvedla Opatřilová

Řešením by mohli být pedagogičtí asistenti, kteří by se žáčkovi mohli věnovat více, než učitel. Ten musí svou pozornost dělit mezi dvacet i více dětí. „Pedagogické asistenty, kteří učitelům pomáhají sice máme, ale jenom pro žáky s poruchami učení, pro cizince tato možnost neexistuje,“ tvrdí Krumnikl.

Hana Opatřilová má ve své třídě cizince tři. Dvě děti z Mongolska a jednu Ukrajinku. „Mongolské děti nastoupili zároveň, chlapeček přitom neuměl česky a holčička ano, ale kluk se snaží, dělá si úkoly a za půl roku byl schopen se v češtině domluvit, holčička se nikdy moc neučila a teď je horší než on,“ shrnuje své zážitky učitelka.

Děti se jazyku učí různou rychlostí. To co někdo umí za půl roku, pro druhého může být problém i po dvou letech. „je pro nás těžké posoudit, jestli některé dítě nic neumí nebo jenom nerozumí,“ upozornil Krumnikl. Zástupkyně mongolské komunity v Blansku Enchtuja Batsuh dodává, že rychleji zvládnou jazyk mladší děti. „Naše děti ráno chodí do školy a po škole pro ně pořádáme doučování češtiny. Doučování organizuje charita, ale není povinné,“ vysvětlila Batsuh.

Centrum cizinců při oblastní charitě Blansko pořádá pro tyto děti doučování. Jazyka i ostatních předmětů. Od letošního září doučují sedmadvacet dětí a z toho sedm neumí česky. „Největší problém dělá dětem gramatika, hlavní psaní i a y,“ uvedla koordinátroka Centra cizinců Lenka Šebelová.

Problémem se zabývala i blanenská radnice a snaží se o řešení. „Získali jsme krajské peníze, abychom tyto děti mohli vyučovat český jazyk. Peníze ale příště získat nemusíme,“ uvedl místostarosta Ivo Polák.

Petra Havlíková