Tam před sto lety tamní okrašlovací spolek vysadil alej asi sto devadesáti lip v ulici Svatopluka Čecha, která vede ke hřbitovu a westernovému městečku. Klub přátel Boskovic chtěl při té příležitosti umístit k aleji tabulku s nápisem Stromořadí Svatopluka Čecha v Boskovicích 1908. Boskovičtí radní k tomu však nedali souhlas.

„Město to nepovažuje za šťastné řešení. Alej dnes není v takovém stavu, jak byla původně vysázena. Stromy průběžně prosychají, některé budou muset být skáceny a vysazeny nové,“ uvedla místostarostka Jaromíra Vítková.
V Klubu přátel Boskovic rozhodnutí radních nechápou. „Do dneška tam stojí asi devadesát lip. Stromy zdaleka nejsou v nějakém špatném stavu. Jsme z toho rozladění, vždyť o nic nešlo. Byl by to malý kámen a cedulka. Bojíme se, aby to nebyla jen záminka pro kácení stromů. Kdyby tam cedulka byla, tak už by se třeba kácelo hůř,“ uvedla předsedkyně klubu Eva Šmétková. „Některé stromy tam chybějí, ale žádný suchý jsem tam neviděl,“ řekl další člen klubu Jiří Bušina.

Podle místostarostky se lidé nemusí bát, že by se město chystalo alej vykácet. „Alej chceme naopak obnovit. Už před lety byla problematická. Chceme aktualizovat posudek na stromy z minulých let a pokusíme se na obnovu sehnat peníze,“ řekla Vítková.
„Aktuální posudek k dispozici není. Teď zodpovědně nedokážu říct, v jaké stavu stromy jsou. Určitě ale ne v havarijním a neohrožují provoz,“ uvedla Lucie Chloupková z odboru tvorby a ochrany životního prostředí boskovické radnice.

Hana Šustrová, která léta měla na radnici na starosti zeleň, si myslí, že ani případný horší stav aleje není překážkou pro to, aby tam deska nemohla být umístěna. „Nevím, jak to tam teď vypadá. Ale nikde jinde v Boskovicích nic takového není, takže by si alej nějaké zdůraznění určitě zasloužila,“ míní.
Stromořadí není nijak chráněno, je však vedeno jako ekologicky významný segment krajiny.

„Upozornění na význam aleje by mohlo být takovou další zajímavostí ve městě, která by přitáhla lidi,“ míní předsedkyně Klubu přátel Boskovic. „Zkusíme najít nějaké místo na soukromém pozemku, kam by případně deska mohla být umístěna,“ dodala Šmétková.