„Snažíme se přispět k tomu, aby lidé alespoň nevypadali jako bezdomovci,“ sdělil vedoucí nízkoprahového centra Václav Hejč. Klienti se tam mohou umýt a využít i charitní šatník. Pracovníci jim pomáhají také v kontaktu s úřady. Zařízení denně navštíví deset až patnáct klientů. „Někteří chodí pravidelně, třeba každý den, jiní jednou týdně a ostatní jednorázově,“ uvedl Hejč.
V budově poskytují také sociální rehabilitaci. Personál pomáhá hlavně dlouhodobě nezaměstnaným lidem se začleněním do normálního života. Denní centrum je otevřeno od pondělí do pátku v dopoledních i odpoledních hodinách.
Projekt finančně podpořilo i město Blansko. „Město ani na okamžik nezaváhalo být partnerem takového projektu,“ řekl místostarosta Ivo Polák. (mh)