Zájemci se na akci musí přihlásit přes e-mail. Pak už jen stačí přijít v neděli v deset hodin v pracovním oblečení na zámek, kde se budou rozdávat úkoly i nářadí. „Za odměnu dostanou dobrovolníci bezplatnou prohlídku zámku. Zároveň jim ukážu i pro veřejnost běžně nepřístupná místa," slíbila kastelánka.

Součástí oslav bude i křest malé labutě zdobící vodní val před zámkem, která se začíná přepeřovat z šedého mláděte do bělostného ptáka.

GABRIELA CHLUPOVÁ