Do jeho rekonstrukce město investovalo v poslední dekádě kolem dvaceti milionů korun. Letos má přijít na řadu další nákladná oprava. „Problém je se zemní vlhkostí. Pod budovou se sbíhají prameny ze Žižkovy ulice. Tím, jak vlhkost vzlíná do konstrukcí, objevují se mapy na omítkách, dochází k jejich moučnění, narušování konstrukcí a podobně,“ uvedl Jiří Svoboda z blanenského investičního odboru.

Odborníci provedli v okolí budovy několik hydrogeologických vrtů a navrhli úpravy. Ty spočívají v terénních úpravách, dodatečné izolaci budovy a chemických injektážích. Kolik to vše bude stát, není v tuto chvíli zatím jasné.

Podle úředníků nyní finišuje výběrové řízení na firmu, která zmíněné práce provede. „Zahájení prací požadujeme od letošního července s tím, aby vnitřní části budovy byly hotové nejpozději do konce srpna. Do závěru září chceme dokončení venkovních částí, vyjma prostorů z pozemku restaurace. Tam práce začnou až po konci sezóny letní zahrádky,“ doplnil Svoboda.

Dodal, že se jedná o rozsáhlé úpravy a nelze vyloučit prodloužení očekávaných termínů. Vnitřní práce v budově jsou naplánovány v době, kdy se v Dělnickém domě nebudou pořádat žádné akce.

V budově se konají plesy, divadelní představení a koncerty. Sídlí tam i soukromá umělecká škola. Jeho historie se začala psát v roce 1905, kdy Blanenští založili Spolek Dělnický dům v Blansku se záměrem získat prostory pro schůze, přednášky, divadelní přestavení a koncerty. S restaurací a kavárnou. „Díky sbírce a půjčkám koupil spolek pro tyto účely takzvaný Kalův hostinec. Našli se i lidé, kteří spolku půjčili nebo dokonce darovali celé své úspory. Po stavebních úpravách byl Dělnický dům slavnostně otevřen 22. listopadu 1908,“ uvedl blanenský galerista Pavel Svoboda.