Dělníci vyměnili poškozené potrubí a také upravili vtok potoka. Na jaře ještě v této části města udělají finální úpravu vozovek.

„Stoka vykazovala kapacitní nedostatečnost. Po provedení kamerových zkoušek bylo zjištěno v několika úsecích její absolutní zborcení a na zbylých troubách byla patrná podélná poškození včetně deformací v hrdlech. Nevhodně byl řešen již zmíněný vstup potoka do tohoto zatrubnění,“ informoval na webu města vedoucí blanenského oddělení investic Marek Štefan.