Dcery knížete Salma již přes dvacet let usilují například o navrácení zámku v Rájci-
-Jestřebí a více než šesti tisíc hektarů lesů. Stěžejní je to, jestli jejich otec byl československým, nebo německým občanem. Toto určení náleží ministerstvu vnitra.

Rozhodnutí soudu ještě není v písemné podobě. „Proto zatím nelze sdělit bližší podrobnosti. Soud ovšem dospěl k závěru, že důkazy, které žalobkyně předložily, jsou natolik zásadní, že umožňují nařízení obnovy původního řízení," okomentovala rozhodnutí mluvčí Městského soudu v Praze Markéta Puci.

Aby dcery Huga Salma dostaly zpět rodový majetek, musely by získat osvědčení o zachování československého státního občanství svého otce. Hugo Salm požádal o jeho navrácení krátce po válce. Jenže zemřel dříve, než úřady o jeho žádosti právoplatně rozhodly. Vydaly pouze prozatímní osvědčení o zachování občanství. Ministerstvo svá rozhodnutí v minulosti mimo jiné zdůvodnilo tím, že se Hugo Salm přihlásil v roce 1939 k německé státní příslušnosti a byl členem některých nacistických organizací.

Podle advokátky sester Salmových Aleny Kinclové jej k tomu ale okupanti donutili. „Soudu jsme předložili řadu nových historických důkazů. Shromažďovali jsme je tři roky. Hledali jsme například v Archivu bezpečnostních složek nebo v Archivu Kanceláře prezidenta republiky," přiblížila Kinclová.

Všechny materiály podle ní ukazují na to, že se Hugo Salm bránil nátlaku nacistů. „Získané podrobnosti z jednání tehdejšího místního národního výboru dokazují, že obyvatelé Rájce-Jestřebí byli proti tomu, aby kníže přijal české občanství. Jinak by byla ohrožena parcelace," vysvětlila právnička.

Ve prospěch Huga Salma podle ní mluví i to, že byl členem Národního souručenství. „Za protektorátu to byla jediná česká povolená politická strana. Podporoval i národní akce, třeba sokolské slety a poutě," řekla Kinclová.

Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová má z rozhodnutí soudu velkou radost. „Jsme tým a jen tak to nevzdáme. Můj otec nikdy ve své duši nebyl Němec a nacista už vůbec ne. Na sklonku první světové války se dobrovolně přihlásil do česko-slovenské armády, aby mohl bránit Slovensko proti Maďarům," uvedla dcera Huga Salma.

Upřesnila, že pokud ministerstvo nerozhodne kladně, obrátí se její rodina na Ústavní soud. „Dokud nebudeme mít v rukou písemný rozsudek městského soudu, nemůžeme se vyjádřit k tomu, kdy budeme předložené důkazy posuzovat, ani k dalším věcem," uvedla mluvčí ministerstva vnitra Hana Malá.

S majetkem po svém otci mají dcery Huga Salma další plány. „Lesy, které naše rodina koupila v devatenáctém století, chceme obhospodařovat. Část peněz bychom samozřejmě vložili do oprav zámku v Rájci-Jestřebí," nastínila Marie Salm-Reifferscheidt-Raitzová.

Že zámek nutně potřebuje rekonstrukci, si myslí jeho kastelánka Jana Kopecká. „Spory neřeším. Restituce způsobily jen problémy. Kvůli nim dostáváme jen minimální prostředky na opravy. Ať už to dopadne, jak chce, podstatné je, aby do zámku putovalo více peněz. Chceme zachránit a nechat zrestaurovat naše cenné sbírky, které si od nás půjčuje i Pražský hrad a Národní galerie," sdělila Kopecká.