Lidé z Bosny a Hercegoviny, z Íráku, Ukrajiny, Senegalu, Kazachstánu. Ti všichni žijí v Černé Hoře. V městečku už několikrát vyslyšeli volání z ministerstva zahraničí a poskytli bydlení cizincům v azylu. Jako zatím poslední se tam před dvěma měsíci přistěhovala tříčlenná rodina z Kazachstánu.
Četnost, se kterou Černohorští cizincům pomáhají, není přitom v tak malém městě obvyklá.


„Poprvé jsme takhle pomohli někdy před deseti lety. Zajistili jsme bydlení rodině z Bosny a Hercegoviny, která se dostala do Čech. Ti lidé tehdy neměli vůbec nic, tak jsme se rozhodli jim dát střechu nad hlavou,“ zavzpomínal na první poskytnutou pomoc starosta městyse Bohumil Hlavička.
K Bosňanům se v moravské Černé Hoře později přidali další cizinci. Všechny spojil azyl poskytnutý Českou republikou a také vstřícnost černohorských zastupitelů.

Chtějí oplatit někdejší pomoc

„První myšlenka byla ta, že bychom chtěli pro tyto lidi udělat to, co pro nás kdysi udělali na Západě,“ vysvětlil původní pohnutky zastupitelů asistent starosty Jiří Rydval. Podle odborníků obecně o tuto pomoc přistěhovalcům česká města nejeví přílišný zájem.

„Ze zákona mají azylanti na ubytování právo. Ne všechna města se k tomu staví tak jako Černá Hora. U takhle malého města je to zvlášť neobvyklé. Obyčejně pomáhají nejvíce krajská města, jako Brno nebo Liberec. Vždycky to hodně záleží na tamních zastupitelích,“ pochválila vedení městyse Markéta Kadlecová z organizace Člověk v tísni.

Za každou takto poskytnutou pomoc plynou Černé Hoře finanční odměny od ministerstva zahraničí.

Černohorští radní se ovšem někdy musejí potýkat i s nepochopením místních. „Nějaké stížnosti tu byly. Vždycky to tak je. Nemáme dostatek bytů, zároveň ale neexistuje žádný bodový systém, podle kterého bychom mohli vhodnost žadatelů o byt hodnotit. Snažíme se to dělat spravedlivě,“ pokrčil rameny Hlavička.

Dodal, že s cizinci, kterým Černá Hora doposud zajistila ubytování, zatím žádné problémy nebyly.

Do budoucna černohorští zastupitelé další pomoc cizincům neplánují. Ale ani ji nevylučují. „Těžko to odhadnout dopředu. Pokud nějaká nabídka přijde, jistě ji zvážíme,“ uzavřel starosta