Takový úkol si dali tvůrci projektu Bezpečná cesta do školy. Na základní a v mateřských školách v Letovicích právě začali na tomto projektu pracovat.
„Cílem celé akce je naučit děti chovat se v dopravním prostředí bezpečně, a tím snížit počet dopravních nehod s účastí dětí,“ uvedla koordinátorka projektu Jitka Heinrichová.

Do projektu se zapojí vyučující jednotlivých škol, radnice i rodiče. Největší úkol však připadne dětem. Ty totiž mají zmapovat riziková místa po cestě do školy.

Projekt by měl upozornit na rizika, která dospělí nevnímají. „Jedním z hlavních cílů je označit místa, kde se děti necítí bezpečně. Mohou jim například překážet ve výhledu do vozovky kontejnery, což už si dospělí neuvědomí,“ sdělil letovický místostarosta Vladimír Stejskal. Město se pak případné překážky bude snažit odstranit. Vyučující letovických škol čekají nejprve semináře, na kterých se s danou problematikou budou seznamovat.

„Příprava projektu je zatím v počátcích. Pro děti chystáme výtvarnou soutěž. Více nám děti z mateřských školek zřejmě nepomohou. Oslovit ale chceme i rodiče, pro které jsme připravili anketu na téma nebezpečných míst,“ řekla ředitelka Mateřské školy Čapkova Iva Širůčková.
Podle autorky projektu děti získají zkušenosti jen přímým kontaktem s každodenními problémy.

„Se získanými informacemi žáci mohou dále pracovat v rámci výuky. Dnešní osnovy se totiž dopravní výchově věnují jen okrajově. Chceme tedy, aby projekt Bezpečná cesta do školy zahrnoval prvky dopravní výchovy i do předmětů, ve kterých se děti doposud s dopravní výchovou nesetkaly,“ dodala Heinrichová.