Předevčírem své náměty sdělili odborníkům přímo v terénu. Na tomto úseku, který má odklonit cyklisty z frekventované silnice, se začne pracovat snad již příští rok. Trasa, která z většiny vymístí cyklisty i z nebezpečného úseku mezi Blanskem a Adamovem, ještě počká.

Projet kolem supermarketů spodní částí Blanska a vydat se směrem na Brno není hračka ani pro zkušeného cyklisty Miloše Bayera. Kolem něj a spousty dalších sportovců tam sviští auta ve vysoké rychlosti, na silnici je navíc hustý provoz. „Projet frekventovanou částí Blanska není med a na úseku za městem k novohradskému tunelu je to o zdraví. Kdyby mohli cyklisté odtud z vozovky odbočit na cyklostezku, byl by to přínos. Byla by maximálně využívaná,“ o tom je přesvědčený Bayer.

To, jak se bude bicyklistům v okolí Blanska jezdit, mohli sami ovlivnit. Asi dvacítka se jich sešla předevčírem s odborníky u řeky Svitavy, aby si trasu prošli. „Přišli starší i mladí cyklisté, chodci i jeden vozíčkář. Všichni pak říkali své postřehy jak odborníkům, tak starostovi i místostarostovi,“ uvedla Monika Vokálová z ekologického institutu Veronica, který akci inicioval. Podle ní lidi překvapilo, že se vedení města zaměřilo zejména na stezku a neřešilo už prostor kolem. „Tato trasa je přitom spojnicí mezi vlakovými zastávkami, nákupními centry a také se středem města. Lidem tam chybí místa k zastavení, maminky by uvítaly odpočívadlo a prostor pro děti,“ sdělila Vokálová s tím, že studii, která by toto řešila, by přivítali také odborníci. I ti na místě diskutovali. Lidé také navrhují přidat cestičku pro pěší, kde by mohli nasadit pomalejší tempo a přitom by nepřekáželi ostatním. „Na cyklostezce se budou moct pohybovat kromě cyklistů i in–linisté, maminky s kočárky a další chodci,“ podotkla Vokálová. Ta postřehy předá na radnici.

Sympózium za parkem

Město je nápadům Blanenských otevřené. Do úseku vedoucího kolem řeky ve městě se dělníci pustí za jeden či dva roky. „Co bude možné kolem stezky vytvořit závisí na penězích. Právě žádáme o dotace ze státního fondu dopravní infrastruktury. Ty by měly zaplatit až sedmdesát procent z celkových nákladů. Vyhodnotíme, co vše se dá u řeky udělat a zkusíme najít možnosti, jak to provést,“ řekl za odbor investic a územního rozvoje Marek Štefan a upozornil, že dotace zaplatí pouze cyklostezku. Na houpačky, lavičky a jiné vymoženosti by vedení města muselo sehnat další peníze. „Příští týden se ale sejdeme s vedoucí Galerie města Blanska. Ta navrhuje udělat za parkem u zastávky Blansko město sympózium,“ dodal Štefan.

Sochařská díla, na která by se mohli lidé posadit nebo po nich šplhat, by umělci postavili u cyklostezky u břehu řeky i na druhé straně směrem k benzínce. „Tento prostor je nyní nevyužitý, což je škoda. U sympózia by pak vedla i cestička, stálo by za to do prostoru zapojit i řeku Svitavu,“ zamýšlí se Ola Hořavová z galerie.

Samostatnou kapitolou setkání byl problematický úsek mezi Blanskem a Adamovem. Cyklisty zde totiž trasa vyplivne na frekventovanou silnici, kde jim hrozí nebezpečí. „I já se tudy bojím projíždět. Tento úsek je přitom součástí jantarové stezky, která patří mezi významné cyklistické koridory v České republice. Je hodně využívaná,“ upozornila Vokálová.

Podle Štefana se počítá mezi Blanskem a Adamovem se čtyřkilometrovou trasou. „Ta povede z víc jak poloviny mimo vozovku. Stavět ji v takto hlubokém údolí, kde navíc stojí skály a vede tam železnice, přijde draho. Budeme muset křížit vozovku a dvakrát překlenout řeku Svitavu,“ uvedl Štefan s tím, že stavba si vyžádá téměř sto milionů korun. Je tedy hudbou budoucnosti.

Situace na této silnici je však alarmující. Blanenští se tak domlouvají se silničáři, že letos prostor zabezpečí co nejvíc to půjde. „Rozšíříme krajnice, aby tam mohli vjet cyklisté a zúžíme místa určená pro auta. Tyto práce vyjdou na čtyři miliony korun,“ nastínil.