Cyklostezka z Blanska pod Nový hrad bude součástí mezinárodní trasy EuroVelo9, takzvané Jantarové stezky, která spojuje pobřeží Baltu s Jadranem. V úzkém koridoru mezi skalami vede silnice, železnice a teče řeka Svitava. Cyklostezka zasáhne do ochranného pásma trati, musí tedy splňovat podmínky správců železnic. „Jde především o bezpečí lidí, kteří se tam budou pohybovat,“ vysvětlil mluvčí Správy železniční dopravní cesty Marek Illiaš.

Vodohospodáři stavbu trasy pro cyklisty v blízkosti Svitavy podporují. Musí však vyhovět všem zákonům a nezhoršit odtokové poměry v údolí řeky. „Nabídli jsme spolupráci včetně doporučení, jak cyklostezku vhodně umístit,“ oznámil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Cyklisté z regionu se na podjezdy pod mosty, nové mostky přes řeku a možná i visuté lávky na skále nad řekou těší. „Blanskem už projedu mimo silnici a rád bych i směrem na Adamov. Jezdím tudy často. Cyklostezka bude určitě lepší než bezpečnostní pás podél silnice. Kdy ale vznikne?“ zeptal se například Jan Kratochvíl.

V případě vydání stavebního povolení může stavba začít za dva roky. Pokud na ni budou peníze. Na kolik stezka zhruba vyjde, úředníci zatím nevědí. „Teprve projektová dokumentace stanoví, kudy cyklokoridor povede a kolik bude stát,“ sdělil Klement.

Cyklisté také volají po trasách mimo silnice směrem k hranicím s Pardubickým krajem. K úseku z Blanska přes Rájec-Jestřebí, Doubravici nad Svitavou, Lhotu Rapotinu, Skalici nad Svitavou po Svitávku plánují krajští úředníci studii. Řešit má vlastnictví pozemků, požadavky správců sítí a vedení trasy. „V úseku Letovice-Rozhraní ohledně cyklostezky jednáme se silničáři a městem,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Monika Brindzáková.

Mezinárodní cyklotrasa
• Jantarová stezka spojuje pobřeží Baltu s Jadranem, chorvatskou Pulu s polským Gdaňskem.
• V minulosti sloužila k přepravě jantaru.
• Měří bezmála 1930 kilometrů.
• Úsek Blansko-Nový Hrad- Adamov nesplňuje podmínky tras EuruVelo z hlediska bezpečnosti.
• Cyklisty mají zatím chránit vyznačené pruhy podél krajnic pomocí ozvučného pásu.