Jezdí po ní technika lesníků ze Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny. Ale také cyklisté, hasiči a další složky Integrovaného záchranného systému. „Práce spočívaly v rekonstrukci vozovky, obnově a čištění odvodňovacích příkopů a opravě stávajících trubních i hospodářských propustků,“ informovala Petra Levá ze ŠLP Křtiny.

V Klepačově staví nový chodník.
V Klepačově opravují 280 metrů chodníku. Vytvoří i místo pro přecházení

Dodala, že cesta mezi Habrůvkou a Josefovem byla vybudována jako lesní odvozní cesta a je zde i vedena oblíbená cyklotrasa vedoucí z Adamova do Jedovnic.