Policisté při cvičení simulovali záchranu člověka, kterého je třeba vyzvednout z propadliny. „Mnohem častější a obvykle snadnější postup je dopravit raněného dolů na zem,“ vysvětlil instruktor cvičení Karel Borovský.

Strážníci zajistili první pomoc a následně raněného vytáhli na speciálních nosítkách za pomocí kladek a lan po kolmé skalní stěně nahoru. „Naše operace probíhají také ve městě, kde zasahujeme v bytech nebo na mostech,“ vysvětlil Borovský.

Pořádková jednotka řeší desítky případů ročně. Tento šestnáctičlenný tým je plně vybavený pro práci ve výškách a při krizových situacích, jakými jsou například povodně. „Všichni v jednotce mají speciální výcvik a v případě potřeby zasahují po celé republice,“ uvedla mluvčí Městské policie Brno Tereza Kadrnožková.

MAREK HADRBOLEC