Začal místo hodin chodit na brigády a první semestr ani nedokončil. „Zatím pracuji a pokud se situace nezlepší a bude dál distanční výuka, zůstane to tak,“ dodal.

S podobnou situací se setkává více studentů. Naděje na to, že se nyní v jarním semestru vše vrátí do normálu, vyhasly. „Dost uvažuji o tom, že studium přeruším. Je to hrozné. Neznám žádné děcka, všechno je online a nikdo po nás při výuce nic nechce. Vydržel jsem u toho deset minut a pak šel třeba vařit guláš,“ řekl po prvním semestru student Mendelovy univerzity Martin Hrabovský.

Na rozdíl od některých jiných spolužáků ale stále studuje. "Teď ten druhý semestr je o něco lepší. Vyučující nás zapojují do hodin, doptávají se a víc komunikujeme i mezi sebou," okomentoval začátek druhé části jeho prvního roku na vysoké škole.

Za podzimní semestr se ale na poradenské centrum univerzity obrátilo dvakrát tolik studentů než za stejné období předcházejícího roku. „Nejčastějšími tématy je nedostatek sociálních kontaktů, úskalí distanční výuky, například větší unavitelnost, neznalost prostředí, spolužáků, obava z ukončení studia a budoucnosti, ztráta motivace, zvládání krize. Dále deprese a úzkosti, vztahové potíže, sebeřízení a organizace života, prostě dopad pandemie na každodenní život," vyjmenovala psycholožka Zdeňka Hort.

Pomoc potřebovali hlavně prváci

Zvýšený zájem studentů o radu zaznamenalo i kariérní centrum Masarykovy univerzity. "Obraceli se tam desítky studentů, kteří potřebovali poradit či pomoci v této nelehké situaci. Mnohdy to byli právě prváci, kteří byli přijati na školu a nemohli nastoupit," uvedl mluvčí Masarykovy univerzity Pavel Žára

Vysokoškoláci na Masarykově univerzitě, kteří loni nastoupili do prvního semestru, své spolužáky ještě neviděli jinak než přes videokameru. Nový semestr tam začal v pondělí.

Online prostředí může zkomplikovat výuku. „Zejména obory v medicíně, v přírodovědě a ve farmacii potřebují prezenční účast studentů. Jsou tam věci, které nejde nahradit. Nicméně se snažíme i o to, aby tato výuka formou skupin,“ řekl Žára. V laboratořích se studenti prezenčně učí po deseti.

Takoví studenti sportovních studií však na praktické hodiny výjimku nedostali. Bloková výuka sportů na konci února se kvůli nepříznivé situaci neuskutečnila. "Přišel nám email, že do 5. dubna máme praktické sporty zrušené a budou probíhat online. Splníme tak individuální úkoly dle interaktivní osnovy, což představuje převážně natáčení instruktážních videí," vysvětlila studentka Masarykovy univerzity Kristýna Navrátilová. Dodala také, že jim fakulta představila i možnou variantu dokončení těchto přemětů mimo klasický semestr, tedy v létě.

Posunout klasické termíny začátku a průběhu semestru musela i chemické fakulta Vysokého učení technického. "Vysoký podíl laboratorních cvičení není možné zcela nahradit distanční výukou. Pro tyto účely fakulta posunula harmonogram roku," uvedla mluvčí univerzity Radana Koudelová.

Podle mluvčí ministerstva školství Anety Ladnové ministerstvo není oprávněno udělovat výjimky z usnesení vlády, která omezují provoz vysokých škol. "Novela zákona o vysokých školách z minulého roku dává vysokým školám možnosti, jak konat výuku v době omezení prezenční účasti, i možnost upravovat harmonogram akademického roku tak, aby výuka, kterou nebylo možné realizovat distančně, mohla být přesunuta na dobu rozvolnění," uvedla pro Rovnost.

Obtíže se nevyhnou ani praktickým oborům na středních školách. „Problémy jsou u oborů řezník, kuchař, číšník. A vůbec největší jsou u kadeřníků a kadeřnic. Potřebují si to zažít, získat zručnost, zejména ve stříhání, protože tu možnost nyní nemají,“ uvedla třeba ředitelka střední školy Charbulova Jana Marková.

Obavy mají i letošní maturanti. "Sice jsme k maturitám připuštění, ale na praxe chodit nemůžeme, takže si o tom povídáme pouze teoreticky. Bojím se praktické maturity, pokud nám nepovolí si to jít vyzkoušet osobně," svěřila se studentka posledního ročníku kosmetické služby.

BARBORA PEŠTÁLOVÁ
JANA TOMALOVÁ