„Naši odborníci na životní prostředí udělají detailní monitoring a vyhodnocení koncentrací polycyklických aromatických uhlovodíků včetně benzoapyrenu ve vybraných šedesáti lokalitách Jihomoravského kraje," sdělil za Centrum dopravního výzkumu Roman Ličbinský.

Na zněčištění ovzduší má velký vliv průmysl, vytápění domácnosti i automobilová doprava. Jejich působením se do ovzduší dostává mimo jiné právě zmíněný benzoapyren, který má závažné dopady na zdraví člověka. Je karcinogenní.

Dvě kluziště se v Brně otevřela o víkendu a další je připravené na pondělí.
Advent na ledě: v Brně už se bruslí, podívejte se

Jedním z míst, kde odborníci budou zjišťovat stav kvality ovzduší je Tišnov na Brněnsku. „Zajímá nás, co naši obyvatelé dýchají a jak můžeme stav zlepšit," podotkl starosta města Jiří Dospíšil.

Dosud nejrozsáhlejší měřící akce odstartuje v lednu. „Měření budeme provádět v průběhu dvou topných sezon a jedné netopné," přiblížil za tým odborníků z Centra dopravního výzkumu Radek Vít.

Právě téma znečišťování ovzduší patří podle náměstka hejtmana Lukáše Dubce stále k nejaktuálnějším problémům životního prostředí i s ohledem na nynější energetickou krizi a renezanci vytápění pevnými palivy.