Desítky metrů nových prostor. Takový objev čekal na jeskyňáře v útrobách Liščí jeskyně. Týdenní průzkumy skončily tuto neděli. Se speleology se do podzemí vydal i pracovník Správy jeskyní Moravského krasu Petr Zajíček.

Zlákalo bádání v neznámu i vás?
Absolvoval jsem dvakrát průstup prostorami Liščí jeskyně, včetně nově objevených částí, ale pouze jsem pořídil několik fotografií.

Jak často se speleologové pouští do těchto akcí?
Speleologické výzkumy v Moravském krasu provádějí jednotlivé skupiny dle možností v průběhu celého roku. Větší akce vyžadují spolupráci desítek jeskyňářů, mnohdy z celé republiky, kteří se do akce postupně zapojují, takže nejsou tak časté. Ale vždy je zapotřebí jednotlivec nebo úzká skupina, která je motorem, režisérem, ale také má odpovědnost za co nejbezpečnější průběh akce. Loni na Lopači, i letos při jeskyňářském týdnu, jehož hlavní náplní bylo rozplavování sedimentů v Liščí jeskyni, byl tím motorem Filip Kuba Doležal ze skupiny Tartaros.

A jaký cíl si letos šéf výpravy určil?
Cílem celého dlouhodobého výzkumu nejen Liščí díry, ale i Lopače, propadání Krasovského potoka, Vintockých propastí, je nalezení nejrozsáhlejšího bílého místa na mapě podzemí Moravského krasu. Jedná se o krasový systém vytvořený Ostrovskými a Vilémovickými vodami, které plynou neznámými prostorami až do Malého výtoku v Pustém žlebu. O proniknutí do tohoto systému se snaží generece speleologů.

Je teď na světě nový objev?
Během rozplavovací prolongace v Liščí díře byly objeveny desítky metrů nových zajímavých prostor, avšak do rozsáhlejších jeskyní se zatím proniknout nepodařilo. Jeskyňáře zastavily těsné úžiny pod hranicí průleznosti.

Jak moc jsou tyto akce nebezpečné?
Člověk kdekoliv v podzemí musí vážit každý krok. V nových objevech „osahat“ každý kámen, zabezpečit cestu. S otázkou, jak moc je to v podzemí nebezpečné mi vždy na mysl vyplyne takové přirovnání: „Jeskyně jsou bezpečnější než dálnice D1“

Popište prosím prolézání neznámem…
Z mého pohledu byla letošní akce velmi dobře zabezpečena. Ve strmých a kluzkých partiích se instalovaly fixní žebře. Bloky a sutě, které hrozily pádem, byly průběžně zabezpečovány. Vždyť v prostorách Liščí jeskyně byly transportovány desítky metrů hadic a dalšího materiálu. Pracovalo v ní průběžně mnoho jeskyňářů i jeskyňářek.

A když vstoupíte mezi prvními do objeveného prostoru, co cítite?
U mě se prolíná zvláštní směsice pocitů očekávání, respektu a naplnění touhy po poznání. Nově objevené prostory se v prvních okamžicích jeví zpravidla větší, než ve skutečnosti jsou. Zároveň přinášejí nové otazníky, které bude třeba řešit.

Který z jiných objevů v Moravském krasu byste vzpomněl?
Nelze nevzpomenout nedávný objev speleopotápěčů ve Sloupském koridoru Amatérské jeskyně, kdy bylo objeveno přes 1300 metrů rozsáhlých jeskynních prostor.