Státní pozemkový úřad eviduje na Blanensku tři sta třicet tři pozemků a sedm staveb, o něž církve požádaly. O jak velké plochy se jedná, úřad nedokáže nyní vyčíslit. „Výměru pozemků neznáme, neboť ani oprávněné osoby nemají povinnost ji zmiňovat ve svých výzvách. Státní pozemkový úřad výměru uvádí pouze u vydaných nemovitostí," objasnila ředitelka kanceláře ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Petra Horáková.

Pokud se do seznamu nepočítají tři obce, které sice podle pozemkového katastru spadají pod Blanensko, ale nyní jsou už součástí jiného okresu, požádaly o svůj majetek v regionu zatím jen dvě náboženská společenství – Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky a Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova.

Pozemky mají na různých místech, obě tato společenství však žádají o svůj majetek na katastru města Kunštát. Podle starosty města Zdeňka Wettera zatím rozlohu církevních pozemků přesně neurčovali. „Počkáme až na konec roku, kdy už bude jasné, kdo všechno se přihlásil," řekl. Kunštátský starosta je rád, že se majetkové otázky vyjasní. „Když nám pozemky zůstanou ve vlastnictví, budeme moci s nimi už nakládat. Do teď jsme byli omezeni," doplnil.

Dalším městem, které má ve svém katastru církevní pozemky, je Olešnice. „Jde o lesy a polnosti v řádu několika desítek hektarů," sdělil starosta Zdeněk Peša. Ten doplnil, že nyní už toto téma pro město není podstatné. „Potřebovali jsme to vyjasnit dříve, když jsme dělali pozemkové úpravy. Kvůli tomu jsme tak měli tehdy komplikovanější situaci a polní cesty jsme museli vést jinudy, mimo tyto církevní pozemky," upřesnil Peša.

V Sebranicích je naopak téma církevních restitucí aktuální. „Jsme v prvopočátku jednání, zatím procházíme pozemky a stavby, kterých se to týká. Pokud církve budou ochotné jej prodat, určitě by obec o tento majetek měla zájem," uvedl starosta obce Roman Mikula.

Také v Rozseči nad Kunštátem by uvažovali o případné koupi pozemků. „Většina církevního majetku jsou lesy. Samotná obec má málo lesů, takže se nějakému jednání určitě nebráníme," zmínil starosta Miroslav Šikula.

Podle zákona se církve o svůj majetek mohou přihlásit do konce roku. Pak jim zbývá ještě nějaký čas. „Po prvním červenci 2014 už ale bude pozdě," upozornila vedoucí restitucí z pozemkového úřadu Kateřina Navrátilová.

DAGMAR KULAVIAKOVÁ