Dominanta městečka Křtiny, poutní místo a od prvního července letošního roku také národní kulturní památka – to je chrám Jména Panny Marie ve Křtinách. Podle původního projektu Jana Blažeje Santiniho měly ve Křtinách vedle hlavního chrámu stát dvě kaple. Kvůli nedostatku peněz při stavbě kostela v osmnáctém století tam však vznikla jen jedna. To by se v budoucnu mělo změnit.

Velkým snem odstupujícího křtinského faráře Tomáše Prnky je totiž dostavět druhý ambit neboli sloupovou klenutou chodbu a zakončit ji kaplí svatého Josefa. „V návrhu z osmnáctého století Santini počítal s výstavbou mohutného centrálního chrámu s velkou kopulí a dvěma věžemi. Po stranách chrámu měly stát kaple svatého Josefa a svaté Anny. Projekt ale nikdy nebyl dokončen,“ popsal návrh Jana Blažeje Santiniho Tomáš Prnka.

Podle jeho slov tehdejší záměr nevyšel zejména z finančních důvodů. „Kvůli penězům tenkrát museli upustit od více věcí. Podobu kostela ovlivnil i odchod premonstrátů a také velký oheň z roku 1844,“ dodal Prnka, který by si moc přál, aby chrám dostal původní podobu. „Vše je zatím ve fázi vyjednávání. Prvním krokem bylo získat pozemek, na kterém by měla kaple svatého Josefa stát. Vše ostatní bude záležet na tom, jestli seženeme peníze,“ doplnil farář.

Pozemek vlastní Mendelova lesnická a zemědělská univerzita Brno a hospodaří na něm Školní lesní podnik ve Křtinách. Jeho zástupci v prodeji pozemku nevidí problém. „Na téma převodu části pozemku už jsme jednali. Správní rada univerzity s prodejem souhlasila,“ uvedl za lesní podnik Pavel Mauer.
Poutní chrám je od července zapsán mezi národní kulturní památky. Na objekt tak dohlíží Národní památkový ústav a úřad Jihomoravského kraje.

„O přístavbě druhé kaple ve Křtinách vím, zatím se na nás však ještě nikdo oficiálně neobrátil. Žádná jednání tedy neproběhla. Dopředu bych celou stavbu nevylučoval, dá se o ní uvažovat, ale vše bude záležet na penězích,“ řekl Leoš Vašek z odboru kultury a památkové péče Jihomoravského kraje.
Celou Sanitiniho vizi si mohou prohlédnout návštěvníci restaurace na zámku ve Křtinách. Její zdi zdobí obraz celého chrámu, který před čtyřmi lety namaloval architekt Jaroslav Velička. „Řada památek není dostavěná. Chtěl jsem tedy ukázat autorův záměr, proto jsem celý kostel ztvárnil i s chybějícím ambitem. Pokud by se celá věc povedla, bylo by to výborné,“ uvedl architekt.