Jak informoval mluvčí blanenské radnice Jaroslav Parma, nemohlo vedení města chtít po zhotoviteli stavby CZT uvést chodník do původního stavu.

„Původní stav chodníků totiž byl zcela nevyhovující. Požadovat vybudování nových chodníků by bylo neoprávněné a stavbou nedotčené úseky by zůstaly nadále v nevyhovujícím stavu,“ naznačil Parma.

Radní schválili nabídku dodavatele v rámci veřejné zakázky na opravu chodníků u lázní za nabídkovou cenu 609 tisíc korun bez DPH.