Touto žádostí se zabýval mimo jiné i dopravní inspektorát policie, který doporučil v případě schválení vybudovat zastávky mimo stávající profil silnice. S tím jsou však spojené výkupy soukromých pozemků, na které by tyto zastávky zasahovaly.

I s úpravou terénu a výstavbou zastávky by se však celková cena tohoto projektu pohybovala mezi šesti a sedmi sty tisíci korunami. Vzhledem k tomu, že se to týká jen přibližně patnácti zahrádkářských chat, rada města Boskovice se k tomuto návrhu nepřipojila a žádost obyvatel na zřízení zastávky zamítla.