Obavy o přísun vody do zhruba sto padesáti chat nad Olšovcem vzbudil na konci loňského roku dopis od vedení městyse. „Psali, že ruší přívody vody do větší části chatové oblasti. Zdůvodnili to tím, že náklady za vyčerpanou vodu tam loni byly zhruba padesát tisíc korun, ale chataři zaplatili jen půlku. Zbytek musela obec doplatit. Ne všichni totiž mají vodoměry, a tak se vždy platilo jen přibližně. Obec ale zjistila, že někteří neplatí, doprošovat se peněz od nich už však nechtěla,“ míní jeden z chatařů, který si nepřál zveřejnit své jméno kvůli střetu zájmů.

Podle něj proto obec raději dala od věci ruce úplně pryč, aniž by o tom s chataři předtím diskutovala. Přístup, který prý hází do jednoho pytle platiče i neplatiče, se mu nelíbí. „Argumentují nám tím, že mají velkou ztrátu i kvůli poruchám na zastaralém vodovodu. Já ale vodu platím a počítám s tím, že v částce jsou zahrnuty i náklady na údržbu. I přesto mám o její přívod přijít kvůli tomu, že někdo jiný za ni neplatí,“ dodal nazlobeně muž.

Voda dál poteče

Voda však do chat poteče i nadále. Jedovničtí chataři se totiž dali dohromady a zakládají sdružení Voda 2012. Jeden ze zakladatelů sdružení Miroslav Černý zatím převezme správu stávajících přívodů. „Je to ale jen provizorní řešení na rok nebo dva, protože přípojky jsou v havarijním stavu. Některé byly nejspíš dokonce postaveny načerno. Pro mě je ale nutnost zachovat vodovod, abych nepřišel o přívod vody do svých chat, jejichž cena by tím pádem určitě klesla. Musíme se ale co nejdříve pustit do budování nového přívodu vody,“ upozornil Černý.

Dodal, že od začátku roku kvůli tuhé zimě v chatové oblasti řešil už sedm poruch na vodovodu. „Od začátku roku tam uniklo už téměř dvě stě kubíků vody, něco se naštěstí povedlo opravit. Každou hodinu tam ale uniká ještě dalšího tři čtvrtě kubíku vody, a to zatím nevíme kudy,“ povzdechl si Černý.

Chatařům, kteří se ke sdružení Voda 2012 už připojili nebo teprve připojí, navrhl vybudování nových přípojek. Zhruba sedm miliónů, které to bude předběžně stát, mají dohromady zaplatit mimo jiné i oni. I když totiž rozvody leží na pozemcích městyse, ten stavět novou část vodovodu jen z vlastních peněz nechce. „Vítáme iniciativu chatařů. V chatové oblasti je kus hlavního vodovodního řadu, který patří obci. Přípojky ale už obecní nejsou, a tak se do toho nebudeme zaplétat. Ovšem budování nových přívodů podporujeme. Další kroky domluvíme po zpracování projektu,“ uvedl starosta Jedovnic Jaroslav Šíbl.

Vedení městyse slíbilo příští rok chatařům přispět z obecního rozpočtu. Sdružení chce rovněž požádat o dotace. Bez těchto peněz totiž většinu nákladů zaplatí chataři sami. „Vodu z odběrového místa na Barrachově odebírají tři větve chatové oblasti, kde je více než sto padesát chat. Počítali jsme s tím, že pokud se do stavby vodovodu v Jedovnicích pustí sto z nich, každý zaplatí asi sedmdesát tisíc korun. Částka ale může být nakonec úplně jiná. To v případě, pokud se zapojí a přispěje více lidí a cenu určitě sníží i příspěvek od Jedovnic a případně i dotace,“ doufá Černý.

Nejmenovaný chatař však namítá, že někteří lidé i tak nejspíš jen těžko najdou zbytečných několik desítek tisíc na novou vodovodní přípojku. „Pokud jezdím na chatu třeba každý třetí víkend, tak se mi to hodně prodraží. Nakonec se může stát, že přípojky odevzdáme vodárnám a nezůstane nám nic,“ obává se.

Černý ale namítá, že toho se nikdo bát nemusí. „Údržba je sice drahá a jedním řešením by bylo předat vodovod vodařům, ale ti nám za to nic nezaplatí, proto bych se tomu rád vyhnul. Lepší řešení bude, když vybudujeme páteřní síť a od ní samostatné přípojky. Každá chata pak bude mít vodoměr a vždy jedna pověřená osoba vybere peníze za vodu i od svých sousedů, které pak předá provozovateli, kterým zůstane sdružení Voda 2012,“ vylíčil Černý s tím, že o konečné podobě a ceně ale rozhodne až projekt.

Do Jedovnic na chatu jezdí i Jiří Kramoliš. „O problému se špatnými přípojkami vím. Nás se ale netýká, protože jsme připojení k jiné větvi. Nezávidím těm ostatním,“ míní Kramoliš.