Domácí násilí může mít řadu podob. Aby ho lidé rozpoznali a dokázali se mu bránit, pořádá Oblastní charita Blansko v rámci projektu Spona řadu besed, přednášek a workshopů. Projekt okoření také literární soutěž zaměřená na prevenci násilí s názvem Mít možnost otevřeně promluvit.

Svoje povídky či básně na dané téma mohou zájemci všech věkových kategorií posílat až do konce srpna na adresu Oblastní charity Blansko, a to e-mailem i klasickou poštou.

„Nejlepších patnáct prací pak vyjde ve sborníku. Ten budeme distribuovat na různá místa,“ uvedla sociální pracovnice projektu Spona Terezie Havlíčková. Příspěvků zatím přišlo málo, ale jeden ji zaujal. „ Je to povídka, kterou napsala šestnáctiletá dívka. Nejsem sice psycholog, ale dá se z něj odhadnout, že pravděpodobně má sama s násilím zkušenost,“ dodala Havlíčková.

Charita pořádá besedy a přednášky nejen ve školách, ale třeba i v klubech důchodců. Cílem je hlavně to, aby téma násilí nebylo tabu a jeho oběti si uvědomily, že se proti němu dá bojovat.

„Občas se na nás na základě přednášky někdo obrátí. Na besedách zveřejňujeme číslo non stop telefonní linky, která je zaměřená hlavně na oběti násilí. Vyškolení pracovníci tam jsou schopni třeba i v noci zajistit týrané matce s dětmi ubytování,“ dodala Havlíčková.