Těmto problémům nyní odzvoní. Zítra ve tři hodiny odpoledne zastupitelé Cetkovic slavnostně předají Vodárenské akciové společnosti nový cetkovický vodovod.

„V obci jsme měli doposud dva vodovody. Ale ani jeden z nich nestačil pro horní část vesnice. Voda tam totiž měla nedostatečný tlak, a tak si lidé, kteří tam bydlí, museli pořizovat vlastní tlaková čerpadla. Proto jsme se rozhodli postavit nový vodovod,“ vysvětlil starosta obce Petr Horák.

Z nového vodovodu bude proto čerpat vodu horní část obce, pro zbytek postačí původní vodní zdroj. „Vodovod už je napuštěný a zkolaudovaný, tak se hned může začít používat. Vodu z něho bude brát tak třetina obce,“ doplnil starosta.


Obec nový vodovod stavěla společně se Svazkem vodovodů a kanalizací, jehož je členem. „Vodovod jsme začali dělat v listopadu roku 2008. A dokončili jsme jej na konci minulého roku. Celkově nás stavba vyšla na osmnáct miliónů korun. Z toho většinu pokryly dotace z kraje a z ministerstva zemědělství. Zbytek zaplatila obec společně se svazkem,“ informoval starosta Horák.


Cetkovičtí zastupitelé hotovou stavbu zítra předají jejímu provozovateli. Tím je Vodárenská akciová společnost, jejíž zástupci na celý průběh stavby dohlíželi. „Na stavbě vodovodu jsme se podíleli prostřednictvím stavebního dozoru. Po převzetí jej budeme provozovat,“ uvedla ředitelka boskovické divize Vodárenské akciové společnosti Miloslava Soldánová.


Také díky vodárnám v Cetkovicích nový vodovod stojí. „Stavba vodovodu byla také na náš popud. V obci sice byly dva vodní zdroje, ale jeden byl zastaralý a druhý jen pomocný. Lidé tam museli mít vlastní posilující čerpadla. Ale pokud přišlo období sucha, tak ani ta nestačila. A také kvalita vody tam nebyla nijak zvlášť vysoká, “ dodala Soldánová.