V okresním městě se bude zpívat v Rožmitálově ulici se Sborem dětí a mládeže farnosti Blansko – MARTINI bandem. V Černé Hoře s dětským sborem Čtyřlístek a ve Svitávce pak zazpívají členové Ochotnického divadla Svitávka a Svatojánský chrámový sbor Svitávka.

Na akci by se měli objevit i tamní starostové. I když jak všichni tři jednohlasně dodali, zpěv není zrovna jejich parketa. „Pokud nebudu pracovně mimo Blansko, rád přijdu a koledy si s lidmi zazpívám. Ale radši jen v davu. Nejsem totiž žádný zpěvák. Maminka, která zpívala velmi dobře, mi říkala, že když zpívám já, tak začne pršet," smál se blanenský starosta Lubomír Toufar.

Podobně se vyjádřili také jeho kolegové z Černé Hory a Svitávky. „Nemůžu zatím slíbit, že na sto procent dorazím. Ve středu mě totiž čeká spousta práce. Ale pokud vše stihnu, přijdu velmi rád. Na zpívání na veřejnosti do mikrofonu si rozhodně netroufám. To by lidi utekli. Ale v davu se můj zpěv určitě ztratí," uvedl starosta Černé Hory Ondřej Měšťan.

Na akci Česko zpívá koledy si lidé zazpívají pět koled. Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši.