Zdůvodnila to krachem hlavního dodavatele a několikanásobným zdražením plynu. Podle zástupců města o tom však radnici s předstihem neinformovala. „Zastáváme názor, že takový krok není možný s ohledem na podmínky výběrového řízení a smluvní vztahy s firmou ZT energy. Jsme přesvědčení, že konečné slovo o výši ceny tepla musí mít zastupitelstvo města,“ informoval blanenský místostarosta Ivo Polák.

Poznamenal, že zmíněná společnost dosud ani přes opakované žádosti neposkytla městu informace o primárních dodavatelích vstupních komodit, zejména plynu, ze kterých by bylo zřejmé, zda je podobné navýšení oprávněné. Odkazuje se na obchodní tajemství. Podobně skoupá je podle něj i ohledně výhledu na příští rok. „Bez doložení primárních podkladů nelze prokázat, zda má provozovatel zafixovanou cenu zemního plynu. V jaké výši, ani na jak dlouhou dobu. A tedy ani to, že bude ZT energy schopno tuto cenu tepla garantovat po celý rok 2022,“ uvedl Polák.

Ilustrační fotografie.
Vytápění v Blansku: skokové zdražení prověří Energetický regulační úřad

Obsáhlejší vyjádření zástupců ZT energy se Deníku nepodařilo do úterní uzávěrky vydání zajistit. „Omlouvám se. Jsem nemocná a ležím doma. Vyjádření k celému sporu s městem Blanskem ohledně navýšení ceny tepla se pokusíme připravit do čtvrtka. Spousta věcí, které zástupci města prezentují, je z našeho pohledu jinak. Zmiňované podklady a smlouvy jim nemůžeme dát k nahlédnutí bez souhlasu třetích stran," řekla redaktorovi Deníku Rovnost v úterý večer do telefonu jednatelka společnosti Renata Nezvalová.

Nedávno se město Blansko obrátilo na Energetický regulační úřad. Navrhovalo zahájení sporného řízení a také vydání předběžného opatření, které by zafixovalo původní cenu tepla do doby, než úřad zmíněný postup provozovatele kotelen prověří. Ani k jednomu však nedojde, protože ZT energy se zahájením řízení nesouhlasila. Deníku Rovnost to v úterý sdělil mluvčí úřadu Michal Kebort. „Pokud by byl navrhovatelem spotřebitel, souhlas protistrany potřeba není. A není vyžadován ani ve všech případech, kdy je navrhovatelem právnická osoba. U sporu ohledně plnění povinností ze smlouvy, pokud navrhuje zahájení právnická osoba, ale protistrana musí souhlasit s touto formou řešení,“ uvedl.

Pokud město začne hledat nového provozovatele městské sítě kotelen, může dodávky tepla zahájit nejdříve ve druhé polovině příštího roku. Výpovědní doba stávající smlouvy je totiž šest měsíců.

O nových zálohách se v uplynulých týdnech diskutovalo také na schůzích vlastníků bytových jednotek, kterým ZT energy rozeslala nové předpisy. „Za listopad si podle nových záloh připlatím za teplo a ohřev vody dva až tři tisíce. Podobně to bude v prosinci a jak dál netuším. Většinou jsme ale v minulosti měli docela velké přeplatky, tak snad to nebude tak hrozné,“ řekl Deníku Rovnost obyvatel jedné z blanenských bytovek napojených na centrální síť kotelen. Přál si zůstat v anonymitě.

Hraboš polní - Ilustrační foto
Hraboši škodí lesníkům z jihu Moravy celoročně, na vině je špatná potrava

V současnosti je na centrální zásobování teplem v Blansku napojeno přes sto objektů včetně tisícovky domácností. Do soustavy chce město postupně zapojit další budovy. V první fází uvažovalo o Dělnickém domě a kině. Výhledově pak o nemocnici. Síť kotelen město ZT energy pronajalo loni v lednu na čtyři roky. Předtím ji měla krátce ve své působnosti městská společnost Služby Blansko. ZT energy Blansku ročně zaplatí za pronájem necelých šest milionů korun.

Pronájem městské sítě kotelen a výběr provozovatele dlouhodobě kritizuje blanenská opozice. Například Piráti už dříve upozorňovali, že město nemá nad cenou tepla v tamní soustavě vytápění kontrolu a vysoutěžený provozovatel může případné potíže přenést na koncové odběratele. Před časem v této věci dali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

„Ten ho však shledal jako nedůvodný a odložil ho. Vysoutěžené podmínky nebyly přeneseny do smluv a některá smluvní ujednání jsou dokonce v přímém rozporu s podmínkami soutěže. Dodavatel je například oprávněn měnit cenu tepla kdykoliv při změně cen vstupních energií. Což se stalo. A cena tak nemusí být platná po celý rok, protože se dodavatel řídí platnou legislativou. Do smlouvy se naopak nedostala zásadní podmínka ze soutěže, že nájemce musí při změně ceny tepla předkládat svoje smlouvy na nákup vstupních energií,“ uvedl blanenský zastupitel za Piráty Zbyněk Pokorný.

Předčasnou výpověď smluv se ZT energy a výběr nového provozovatele sítě městských kotelen vnímá jako značně problematické kroky. Na prosincovém zastupitelstvu navrhne, aby se centrální vytápění opět vrátilo pod městskou společnost Služby Blansko. „Že je to správná cesta se ukazuje v sousedních Boskovicích, kde město převzalo systém centrálního zásobování teplem. Jako správný hospodář si cenu plynu na další rok včas zafixovalo a v následujícím roce budou schopni dál dodávat teplo za cenu kolem 550 korun za GJ,“ dodal Pokorný.