Původní chirurgická jednotka intenzivní péče je z devadesátých let. „Musela být obnovena, aby odpovídala úrovni dnešní medicíny. Zkvalitní se tak péče, monitorování pacientů a zkrátí se doba čekání na operace,“ uvedl náměstek ředitele nemocnice Lubomír Petrželka. Nové oddělení intenzivní péče podle něj bude slavnostně otevřeno poslední červnovou sobotu, první pacienty přijmou prvního července.

Jednotka intenzivní péče stála celkem pětačtyřicet milionů. „Díky státní dotaci z ministerstva zdravotnictví zaplatíme z městské pokladny jen část, a to patnáct milionů korun,“ řekl starosta Boskovic Jaroslav Dohnálek.

Na lůžka nového oddělení ulehnou pacienti po chirurgickém, ortopedickém a gynekologickém zákroku. Primář ortopedie Bedřich Kala otevření multioborové jednotky vítá. „Nám to přinese zásadní věc, a tou je zkvalitnění péče o pacienty s totální náhradou kyčelních a kolenních kloubů,“ dodal Kala.

V současné době pacienty po operaci umisťovali na chirurgickou jednotku intenzivní péče a na anesteziologicko–resuscitační oddělení. „To přinášelo velké problémy, protože ne vždy bylo volné místo. Přednostně tam totiž brali své pacienty,“ dodal Kala.

Dalším projektem, který je ve fázi výběrového řízení, je kompletní digitalizace radiodiagnostického oddělení. „Získali jsme z regionálního operačního programu třiatřicet milionů a šest set tisíc korun na dokončení digitalizace,“ řekl Petrželka s tím, že první část zaplatili z vlastních prostředků, což bylo přes dvacet milionů. „Počítáme, že dokončení digitalizace přijde na asi osmačtyřicet milionů korun. Z městské a nemocniční pokladny ubude něco přes čtrnáct milionů,“ dodal Petrželka.

Co digitalizace přinese, vysvětlila primářka radiodiagnostického oddělení Kamila Krausová. „Díky novým přístrojům bude kvalitnější diagnostika. Urychlí se samotný proces snímkování a sníží se dávka záření při rentgenování,“ shrnula Krausová a dodala, že úpravy přinesou i zvětšení prostor pro archivy, což už oddělení nutně potřebovalo.

Provoz v nemocnici není kvůli úpravám omezen.