Proti bioplynové stanici, která by stála sto čtyřicet metrů od prvních býkovických domů, se zvedla vlna protestů. Tamní obyvatelé sepsali petici a podali odvolání na krajský úřad v Brně. Ten vrátil záležitost znovu k projednání stavebnímu úřadu v Lysicích. Za dva týdny by lidé měli znát rozhodnutí.

Bioplynovou stanici chce postavit v Býkovicích firma Zeas Lysice. Proti tomuto záměru podepsalo petici asi osmdesát lidí. „My nesouhlasíme především s umístěním stanice tak, jak je navrhováno. Má totiž stát skoro v obci. Obáváme se hluku, případného zápachu a zatížení obce, které si vyžádá obslužnost stanice,“ vyjmenoval největší problémy stavby iniciátor petice Marek Drábek.

Starosta Býkovic Libor Hladil navíc upozorňuje, že dojde ke znehodnocení pozemků, které leží blízko plánované stanice a jsou určeny k výstavbě. „Lidi žijící v těchto místech bude obtěžovat hluk z větráků a obcí budou projídět auta kvůli zásobování palivem. Navíc se má postavit další nový silážní žlab na obrovské množství kukuřice,“ řekl Hladil.

Býkovickým jde především o to, aby bioplynová stanice stála na vzdálenějším místě. „Postavit stanici na pozemcích směrem k bývalé Hitlerově dálnici ale Zeas nezamýšlí. Tato varianta totiž není zaznamenaná v územním plánu. A co hůř, přístupovou cestu do bioplynové stanice nyní posunuli blíž k obci, než původně plánovali,“ vadí starostovi Hladilovi. Podle něj se projekt již několikrát změnil. Bude tedy požadovat nová stanoviska úřadů. „Nejrůznější vyjádření se totiž váží k původnímu projektu,“ upozornil Hladil.

V minulosti se Býkovičtí obrátili na krajský úřad. Ten vyzval Zeas k doplnění údajů a vrátil věc k projednání na stavební úřad. „V dokumentu nebyla zmínka třeba o trafostanici. Dále chybělo napojení na veřejnou dopravní infrastrukturu či stanovisko veterinární správy,“ přiblížil mluvčí Jihomoravského kraje Jiří Klement s tím, že krajští úředníci tímto krokem nenaznačují, že by stavba měla znepříjemnit život těm, kteří budou žít v její blízkosti.

Se všemi potřebnými dokumenty se seznamují v těchto dnech pracovníci Stavebního úřadu v Lysicích. „Územní rozhodnutí by mělo být vydáno v týdnu od třináctého prosince,“ sdělila za stavební úřad Zuzana Polická.

Minulý týden se na městském úřadě v Lysicích uskutečnilo nové veřejné jednání. „O žádném jednání jsme se nedozvěděli,“ namítl býkovický starosta Hladil. Informaci si mohli lidé přečíst na úřední desce Lysic.

V bioplynové stanici vzniká zahříváním a kvašením rostlinných a živočišných hmot plyn, který se proměňuje v elektrickou energii. Podle ředitele společnosti Zeas by chod stanice neměl Býkovické obtěžovat. „Nechali jsme zpracovat hlukovou studii. Odborníci v ní přirovnávají hluk vycházející z bioplynové stanice k šumu v kanceláři stojící ve městě,“ uvedl ředitel Zeas Lysice Jiří Šafář s tím, že všechny body, které potřeba pro stavební úřad doplnit jsou hotovy.