Základní škola T.G.M. Blansko se podílí na projektu rozvoje škol snázvem „Different schools – common problems“, tedy „Různé školy – stejné problémy“. Tento tříletý projet se mj. zabývá podmínkami učení, výukovými metodami i celkovou atmosférou ve třídě a ve škole, jeho nedílnou součástí je rovněž sledování postojů žáků a učitelů.

Během dřívější spolupráce byly navázány velmi dobré a efektivní vztahy spartnerskými školami vNěmecku, Švédsku, Itálii, Španělsku a vBulharsku. A právě do partnerské školy Drita school vbulharské Sofii se na konci měsíce října vydala čtyřčlenná delegace ZŠ T.G.M. Blansko, ve které byli dva pedagogičtí pracovníci a dvě žákyně devátých tříd.

Cílem návštěvy bylo seznámit se se školským systémem vBulharsku i skonkrétními podmínkami pro jeho realizaci na partnerské škole,a také pokračování vpráci na projektu. Finálním výstupem projektu Different schools - common problems bude DVD, které bude sloužit jako metodický a didaktický pomocník učitelům i rodičům, a zároveň ukáže, jaký styl práce je běžný vpartnerských školách zapojených do projektu. Závěrečné setkání partnerských škol se bude konat vBlansku ve dnech 8. – 14. května 2008.