Tak to alespoň uvádějí dobové prameny. Unikátní předměty se později dostaly ke známému badateli Jindřichu Wankelovi, který zmíněnou lokalitu důkladně prozkoumal.

A v roce 1872 se mu podařilo odkrýt unikátní halštatské pohřebiště. „Dnešní badatelé se přiklánějí k teorii jeskynní svatyně s doklady obětí a lidských pohřbů významnějších představitelů tehdejší společnosti. Wankel odkryl ostatky čtyřiceti lidí a cenných artefaktů. Pozůstatky čtyřkolových vozů, bronzové i zlaté šperky, jantarové a skleněné korále nebo bronzové nádoby,“ uvedl archeolog Muzea Blanenska Marek Novák.

Policisté cvičili zásah proti střelci.
Policisté v Knínicích cvičili zásah proti střelci

Mnoho lidí si myslí, že známá jeskyně dostala jméno po zmíněné sošce býčka. Ale není to pravda. Název je mnohem starší. Možná o několik staletí. „Existuje několik verzí. Pověsti se zmiňují o ohnivých býcích a kravách v jeskyních. Jméno se může vztahovat k pasení dobytka. Jeskyně mohla sloužit i jako provizorní stáj. Naši předkové ji také mohli pojmenovat podle velikosti. Srovnávali ji s velkým býkem,“ poznamenal člen speleologické skupiny Býčí skála Vlastislav Káňa.

Wankelovy nálezy si mohli lidé až do roku 1882 prohlédnout v Blansku, kde je badatel příležitostně vystavoval. Později jeho sbírka skončila v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. „Wankel byl nucen se na důchod přestěhovat do Olomouce, kam by se mu rozsáhlé sbírky nevešly. Proto je musel prodat. Kvůli liknavosti českých a moravských muzeí musel přistoupit na štědrou nabídku vídeňských pracovníků, kteří o jeho nálezy usilovali od roku 1873,“ dodal Novák.

Demonstrace v Brně
Lidé v Brně demonstrovali na podporu Rojavy v Sýrii

Ve Vídni je vystavený i originál bronzového býčka. Lidé si ho ale mohou prohlédnout také na jihu Moravy. Muzeum Blanenska si totiž do nové expozice Cesta do pravěku nechalo udělat dvě repliky. „Jedna z nich představuje rekonstrukci nálezového stavu býčka podle popisu bratranců Felklových. Druhá je rekonstrukcí býčka, jak mohl vypadat v době svého použití v šestém století před naším letopočtem,“ uvedla ředitelka muzea Pavlína Komínková.

Dodala, že do Blanska se po bezmála sto padesáti letech také vrátila část Wankelových unikátních nálezů z Býčí skály. Muzeum je má půjčené od vídeňských kolegů do konce roku. V sobotu k nim chystá dvě komentované prohlídky, které doplní výlet autobusem na prohlídku Býčí skály. Ta je veřejnosti běžně nepřístupná a patří mezí významné zimoviště netopýrů.

Obžalovaný Vojtěch Blatný.
Manželé chtěli vyhodit dům do vzduchu i s exekutory. Půjdou do vězení

Sošku podle dobových pramenů našli v létě 1869 bratranci Gustav a Arnošt Felklovi v jeskyni Býčí skála na Blanensku. Figurka byla odlita z bronzu na hliněné jádro a je uvnitř dutá. V očních důlcích měly být údajně vsazeny skleněné oči. Obě přední nohy, pravá zadní noha, ucho a pravý roh jsou zrekonstruovány. Soška je dlouhá 10,1 centimetru a vysoká 11,3 cm. Pochází z období přibližně 6. století př. n. l. Originál je vystavený v Přírodovědeckém muzeu ve Vídni. Dvě kopie má Muzeum Blanenska.