Region a zvlášť Moravský kras se stále vzpamatovávají z pátečních silných bouřek. Ty citelně zasáhly i oblíbenou síť singletrailových stezek v Jedovnicích, které jsou až do odvolání zavřené. Ročně si je na kolech projedou desítky tisíc lidí z celé republiky.

„Přes trailové stezky leží značné množství vyvrácených velkých stromů. Napočítal jsem jich přes sto padesát. Nedokážu odhadnout, kdy je lesníci odstraní. Jsou místa, která pro ně mají vyšší prioritu a není jich málo. Traily budou minimálně přes prázdniny úplně mimo hru. Jak to bude časově dál, netuším,“ řekl ve středu Deníku Petr Vaněk ze sdružení Singletrail Moravský kras, které stezky provozuje.

UZAVŘENÉ TRAILY

Traily v Mariánském údolí na Brněnsku jsou s opatrností sjízdné. Za sedm let provozu se podle Vaňka jedná o největší kalamitu, která atraktivní cyklistickou lokalitu postihla. Při odstraňování kmenů těžkou technikou se dá navíc předpokládat rozsáhlé poškození upravených lesních stezek v těžce přístupném terénu.

„V lese je to teď hodně smutný pohled. Odstranění popadaných stromů určitě stezky poškodí. To nebude s opravou jen na nějaké zaházení a poplácání lopatami, ale na práci bagrem. Lidí, co traily staví, v republice moc není. Bude to náročné. Obnova zabere určitě několik měsíců. Příští rok nám končí smlouva s lesníky a musíme se pobavit, jak dál. Vypíšeme veřejnou sbírku, budeme žádat o další podporu,“ poznamenal Vaněk.

Obsáhlejší materiál o této lokalitě přinese redakce v příštích dnech.

Zástupci Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny, kteří ve zmíněných lokalitách hospodaří na pozemcích Mendelovy univerzity v Brně, uvedli, že páteční bouře s vichřicí poškodila odhadem čtyřicet tisíc kubíků dřeva. Největší nálož schytalo polesí Habrůvka. Škody výrazně menšího rozsahu zjistili na polesí Bílovice. Jedná se o oblast mezi Bílovicemi nad Svitavou a lokalitou Hády. V polesí Vranov jsou poškozeny jen jednotlivé stromy. V lesích není kvůli vývratům, polovývratů, zlomům a napruženým stromů bezpečno.

„Předběžné odhady ukázaly, že poškozeno je čtyřicet tisíc kubíků, což představuje pro podnik víc než půlroční těžební úkol. Kalamitní situace vznikla v nejnevhodnější dobu. Během zhruba šesti týdnů musíme zpracovat a umístit na trh smrkové dříví, aby nedošlo k namnožení kůrovcovitých brouků a k napadení stojících porostů. V době letních odstávek zpracovatelů smrku to bude obtížnější, normálně bychom v tomto období smrk vůbec netěžili,“ informoval šéf ŠLP Křtiny Tomáš Vrška.

Zmínil, že bouře si nevybírala v typech porostů. „Největší poškození je nicméně jasně viditelné u stejnorodých porostů nejenom smrčin, ale i bučin. V nich totiž došlo k efektu, kdy vítr tlačil obrovské množství vody na koruny buků. Během necelé hodiny byl srážkový úhrn vyšší než šedesát milimetrů,“ doplnil Vrška.

NEBEZPEČÍ V LESE

Dodal, že v lesích poškozených bouří se nachází velké množství stromů, u nichž stále hrozí neřízený pád. Lesníci proto budou při zpracovávání ležících kmenů zároveň vyhodnocovat, zda je potřeba z porostů odstranit i tyto částečně poškozené stojící stromy, zejména s ohledem na bezpečnost dělníků, kteří v těchto porostech pracují.

„Vlivem extrémní vodní eroze došlo také k silnému poškození některých lesních cest, jejich opravy budou probíhat až do příštího roku. Na aktuální stav v lesích Mendelovy univerzity v Brně upozorňují i výstražné cedule. Informace o vývoji situace veřejnost získá na sociálních sítích a webové stránce školního lesního podniku,“ poznamenal Vrška.

Takto vypadá les mezi Bukovinou a Jedovnicemi po páteční bouřce. V této lokalitě vedou oblíbené singletrailové stezky. Následky kalamity budou lesníci odstraňovat několik měsíců. | Video: Se souhlasem Leoše Koudelky

Nadranc jsou také cesty v Pustém a Suchém žlebu k Punkevním jeskyním a Kateřinské jeskyni. Tam se v sezoně prochází tisíce turistů a další projíždějí na kole. Vyvrácené stromy jsou prořezané, ale povrch zpevněných cest na řadě míst odplavila voda. Tristní pohled je v těchto dnech hlavně na Suchý žleb.

„Budeme jednat s pojišťovnou o náhradě škody. Cesta je sjízdná tak na terénní auto na horské kolem s velkým obtíženi. Rozsáhlé vrstvy asfaltu jsou pryč, odplavila je voda. Uvidíme, jestli se nám peníze na opravu podaří sehnat. S žádostí o podporu oslovíme i kraj, protože spadá do rozsáhlé sítě cyklotras v regionu,“ uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Moravský kras Dominik Franc.