Zpřístupněním technické zajímavosti Boskovičtí navážou na letošní otvírání turistické sezony, jehož program byl zaměřený na některé místní podniky působící ve městě před sto lety. „Nyní návštěvníkům rodina Hurábova umožní prohlédnout si jejich bývalou cihelnu. Dochované tam jsou například pozůstatky pece, komín, ale také třeba část slavobrány, která vítala u gymnázia návštěvníky Krajinské výstavy v roce 1912," přiblížila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Zdůraznila, že chtějí přibližovat konkrétní historii míst dalším generacím. „Starou ruční cihelnu koupil můj dědeček v roce 1913. Pak odešel do války. Teprve když se vrátil, začal ji budovat jako moderní továrnu. Po roce 1948 však byla znárodněna, rodina tenkrát dostala dvě hodiny na to, aby si sbalila své věci," poodhalil minulost objektu za nynější majitele Igor Huráb. Cihly se tam vyráběly ještě několik desetiletí. „My jsme továrnu při velké privatizaci převzali zpět v roce 1992. Byla větší, takže jsme ji museli odkoupit," dodal Igor Huráb s tím, že výroba pak pokračovala ještě téměř deset let. Nyní prostory slouží jako sklady.

V sobotu si bývalou cihelnu mohou zájemci prohlédnout mezi desátou hodinou a třetí odpolední. „Boskovice jsou často vnímány oproti Blansku jako méně průmyslové, ale i zde působila řada dnes už pozapomenutých podniků. Ať je to právě Hurábova cihelna u nádraží, panská cihelna v místě dnešního Lidlu, textilka v nynějším objektu Hippokrates, která vyráběla vedle luxusních šatů i uniformy pro vojáky, nebo firmy připomenuté při otvírání turistické sezony," doplnila Vítková.