„Příchod Cyrila a Metoděje na tehdejší Velkou Moravu je spjat s počátky české státnosti, se vznikem českého písemnictví a jazykové kultury. Boskovice jsou kulturním městem, které ctí tradice, a tak rada města schválila, abychom se připojili k oslavám výročí," vysvětlila místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková.

Boskovice s Cyrilem a Metodějem spojuje i boskovický rodák, kardinál Tomáš Špidlík. „Tomáš Špidlík celý život vnímal cyrilometodějskou tradici jako příležitost propojit západní a východní Evropu," řekla Vítková s tím, že kardinál Špidlík je pochován ve Velehradě, se kterým budou Boskovice při oslavách výročí Cyrila a Metoděje spolupracovat.

Jako připomenutí výročí Boskovičtí plánují v letošním roce zorganizovat řadu akcí. „Na internetových stránkách jsme vytvořili i logo, pod kterým tyto akce lidé najdou. Stěžejní bude výstava Cyrilometodějská tradice v Muzeu Boskovicka," přiblížila místostarostka.

Další z akcí, na které se Boskovičtí mohou těšit, je například beseda Poutnictví v českých zemích, která se bude konat devatenáctého února v Muzeu Boskovicka, v dubnu se v kostele svatého Jakuba uskuteční slavnostní mše ve staroslověnštině a například v říjnu vystoupí pěvecký soubor Stojanova gymnázia ve Velehradě na slavnostním koncertě.

Že jsou Cyril a Metoděj neodmyslitelnou součástí našich dějin v Boskovicích připomíná i jejich sousoší, stojící u vlakového nádraží. „Sousoší pochází z roku 1868 a dodnes se dochovalo. Loni jsme je nechali opravit asi za dvacet tisíc korun. Začátkem ledna bylo zapsáno do seznamu kulturních památek," dodala místostarostka.

Připomenout si příchod Cyrila a Metoděje plánují letos například i v Kuničkách, kde mají svatým bratrům zasvěcenou kapli. „Na svátek Cyrila a Metoděje máme v Kuničkách i pouť, oslav v tu dobu bude letos víc. Zatím je to ale ve fázi příprav," řekl starosta Kuniček Petr Dedecius.