Když lidé vzhlédnou k obloze, planetku neuvidí. Nezachytí ji ani dalekohled, který Boskovičtí mají. Příští pátek však dostanou jedinečnou příležitost planetku poznat na přednášce v kině Panorama. „Pozorovatelé musí oblohu zaznamenat speciálním přístrojem, pak snímek přiloží na fotografickou desku a teprve poté se ukáže, jestli se jim podařilo zachytit planetku. Jedním z takových pozorovatelů je i Lenka Kotková, která objevila planetku Boskovice,“ přiblížil Karel Pavlů z klubu skeptiků. Poté co jeho členové pořádali sraz v Boskovicích, napadlo je po tomto městě planetku pojmenovat.

Planetky jsou většinou shluky kamení pohybující se ve sluneční soustavě. „Bývají velké od desíti metrů až po sto kilometrů. Obíhají po ekliptických drahách kolem Slunce, převážně mezi Marsem a Jupiterem. Přibližují se svými drahami i k Zemi,“ popsal Pavlů s tím, že malé úlomky planetek nejsou nebezpečné, shoří totiž při průletu atmosférou. „Vidíme je jako meteory, nebo dopadnou jako meteorit na Zemi. Několikakilometrové úlomky však mohou ohrozit i civilizaci na Zemi,“ upozornil Pavlů. Podle něj pozorovatelé planetky vyhledávají a registrují je, u větších pak odborníci upřesňují dráhu a kontrolují jejich přiblížení k Zemi. „Několik planetek se podařilo vyfotografovat z kosmických sond, které se dostaly do jejich blízkosti. Odborníci pak teoretizují nad možnostmi odchýlení dráhy planetky tak, aby nedošlo ke střetu se Zemí,“ dodal Pavlů.