První doprovodná akce spojená s jubilem je připravená na leden. Oslavy zahájí beseda Františka X. Halase s názvem Bible a její české překlady. „Chceme, aby se Boskovičtí na tvorbě programu oslav podíleli aktivně. Školy mají zájem a chuť nám pomoct, stejně jako neziskovky a další. Z toho máme samozřejmě radost,“ řekla místostarostka Boskovic Jaromíra Vítková s tím, že rada města už odsouhlasila logo, které bude symbolem oslav.

Střední pedagogická škola připravuje společně s boskovickou základní uměleckou školou a formací Extrémní smyčce komorní muzikál. Premiéru bude mít pravděpodobně v březnu nebo dubnu. Gymnázium Boskovice si zase vzalo na starost literární soutěž pro žáky a studenty. Soutěžit se bude v kategoriích povídka a báseň. „Lidé se mohou na konci května těšit na výstavu dětských prací. Začátkem června pak na představení neziskových organizací a koncert z cyklu Concentus Moraviae. Muzeum Boskovicka zase připravuje novou stálou expozici,“ doplnila Vítková.

Oslavy zřejmě zakončí v září setkání členů výboru a zástupců Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska s odborníky pro oblast městských památkových zón.

První písemná zmínka o Boskovicích se vztahuje k 26. srpnu 1222. K tomuto datu je Jimram z Boskovic (Emmeramus de Bozcowic) uveden jako svědek na listině vydané v Olomouci českým králem Přemyslem Otakarem I. pro řád Německých rytířů.