Kontejnerová kompostárna v areálu Doubravy stojí už od roku 2004. „Nyní šlo především o rozšíření vyasfaltované plochy směrem do prostoru rekultivované skládky. Sloužit bude na uskladnění bioodpadu. Stavba začala letos v létě," uvedla místostarostka města Jaromíra Vítková. Současně v prostoru vznikla i jímka, do níž bude odtékat voda z odpadu.

Jde už o druhou etapu modernizace kompostárny. „Pro zpracování bioodpadů bylo potřeba doplnit její strojní vybavení. Koupili jsme proto traktor a homogenizátor," upřesnila boskovická místostarostka.

Nová plocha a technologie si vyžádaly čtyři miliony korun, téměř tři miliony z nich pokryla dotace.

V posledním půlroce už lidé využívají na bioodpad i kontejnery rozmístěné po městě. Jedná se o ty v hnědé barvě. „Ne vždy je v nich však jen biologický odpad, což nám komplikuje zpracování kompostu. Musí se totiž napřed vytřídit," zaznělo při úterní prohlídce kompostárny ze strany provozovatele, kterým je společnost SITA. V plánu je tak osvěta především u mladší generace. Vzniklý kompost boskovických Doubrav už mohou zájemci využívat pro své zahrádky.

Skládka na místě dnešního sběrného dvoru vznikla už po druhé světové válce. „Neřízená skládka zde byla až do devadesátých let a stav této lokality byl velmi smutný. Byly zde odkládány i nebezpečné odpady nebo kaly z čistíren odpadních vod, na skládce často hořelo," připomněla historii boskovická místostarostka. Postupně skládka prochází rekultivací a už nyní se tam dělají terénní úpravy, které se snaží zakomponovat areál do krajiny například zalesněním okolí.

ANDREA ŠRÁMKOVÁ