V areálu Červené zahrady nechá město totiž postavit takzvanou sněžnou jámu. V ní se zbytky ledu rozpustí a voda se opět použije při úpravě ledu. „Povodí Moravy mělo problém s tím, že se led vyklápěl do nedaleké říčky Bělé. Na rozpuštění ledu v jámě použijeme odpadní teplo při výrobě ledu a vodu opět použijeme na úpravu ledové plochy. Tím samozřejmě i ušetříme," uvedl Milan Strya, šéf městské společnosti Služby Boskovice, která zimní stadion provozuje.

Podle místostarostky Boskovic Jaromíry Vítkové počítají Boskovičtí v rozpočtu na stavbu sněžné jámy s částkou milion šest set tisíc korun. „Současně se udělají i automatická vrata do rolbovny," řekla Vítková.

Mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková uvedla, že vodohospodáři žádali město před časem o kontrolu likvidace ledových zbytků ze zimního stadionu. Ty končily v říčce Bělé. A nakonec navrhli řešení v podobě sněžné jámy. „Shrnování ledové tříště přímo do koryta řeky Bělá jsme považovali za nepřijatelné. Mohla ovlivnit kvalitu povrchové vody. Rybáři si v této lokalitě dlouhodobě stěžovali na stav rybí obsádky. Chtěli jsme zjistit, zda za to nemůže právě vypouštění technického ledu do řeky," poznamenala Tomíčková.

Podle referenta vodního hospodářství boskovického městského úřadu Michala Lukeše zbytky umělého ledu říčku Bělou nezamořují. Problém je podle něj ale v tom, že hroudy ledu můžou zatarasit koryto a také nepřirozeně ochlazují vodu v řece. „Led nepřirozeně ochlazuje vodu v Bělé a to samozřejmě může mít vliv na rybí obsádku. Problém může nastat i v případě, že se led nerozpustí a zatarasí koryto říčky," připustil Lukeš.

S úhynem ryb kvůli ledovému odpadu ze zimního stadionu se boskovičtí rybáři zatím potýkat nemuseli. Ale výkyvy v teplotě vody nejsou podle nich na pstruhovém revíru ideální. „Ryby nám v minulosti na Bělé uhynuly, když se z koupaliště dostala do řeky chlorová voda. Umělý led podobnou paseku nedělá. Ale výkyvy teploty vody nejsou pro ryby vůbec dobré. Je to nepřirozené. Navíc plující led znepříjemňuje rybolov," řekl hospodář boskovické rybářské organizace Petr Antonín.

Na řadě je Blansko

V Blansku končí zbytky ledu v náhonu za zimním stadionem. Po proudu se pak níže dostanou do řeky Svitavy. „Z Povodí Moravy tady zatím nikdo kvůli tomu nebyl. O žádném problému nevím. Led shrnujeme do náhonu, který je majetkem města," řekl ředitel společnosti Služby Blansko Radek Snopek.

Mluvčí Povodí Moravy Gabriela Tomíčková dodala, že způsob likvidace umělého ledu budou vodohospodáři s vedením Blanska projednávat letos.