Celková částka je přitom o dvě stě padesát tisíc korun vyšší než loni. „Do grantového systému jsme totiž přidali také peníze pro ochotnické spolky. Dřív byly odděleně. Ochotníci můžou nově od města na grantech získat příspěvek například na kostýmy nebo kulisy. Dosud jsme jejich žádosti řešili prostřednictvím darů," uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Uzávěrka žádostí na získání grantu je do konce ledna. Vybrané projekty schválí grantová komise v březnu. Peníze rozdělí Boskovičtí stejně jako v předchozích letech do tří oblastí. „Na projekty mládežnických nesportovních organizací počítáme s částkou sto třicet tisíc korun. Stejně jako v loňském roce. Maximální suma, jakou město daný projekt nebo akci podpoří, je čtyřicet tisíc korun. Minimální podíl žadatele je dvacet procent z celkových nákladů," upřesnila Vítková.

Loni se žádostí uspěli například boskovičtí pionýři, kteří na provoz tamní klubovny dostali od města bezmála třicet tisíc korun.

Čtyři sta sedmdesát tisíc korun mají Boskovičtí v grantovém systému připravených na kulturní akce. To je o sto sedmdesát tisíc víc než před rokem. Mezi tradiční události, které z tohoto balíku peněz město podporuje, je například festival španělské kultury Ibérica. Jeho pořadatelé loni dostali z grantového systému bezmála čtyřiadvacet tisíc korun. „V této oblasti je podpora města na jeden projekt nejvýše padesát tisíc korun. Ten, kdo o peníze žádá, musí zaplatit alespoň třetinu celkových nákladů," dodala Vítková.

Celkem dvě stě padesát tisíc korun. O osmdesát tisíc víc než minule si rozdělí boskovické sportovní organizace. Klub českých turistů Boskovice dostal loni na Pochod po dálničním tělese R43 skoro sedmadvacet tisíc korun.

Pochod po R43

Letos pořádá pochod už pošesté a na peníze z grantového systému chce opět dosáhnout. „Žádost pošleme znovu. Peníze použijeme na propagaci pochodu, upomínkové předměty, dopravu a organizaci celé akce," řekl člen turistického klubu Jaroslav Oldřich. Maximální podpora města v této oblasti je čtyřicet tisíc korun na jeden projekt. Minimálně třetina nákladů je na pořadatelích.

Loni dorazilo na radnici jednatřicet žádostí. Pět z nich neprošlo, protože nesplnily zadané podmínky. Nejvíce žádostí, čtrnáct, bylo v oblasti kultury.

Grantový systém Boskovice
Mládežnické nesportovní organizace – 130 000 Kč
Kultura – 470 000 Kč
Sportovní organizace – 250 000 Kč