Renáta Klimešová pracuje dvanáctým rokem ve školce v ulici Komenského. Pět let jako zástupkyně ředitelky. „Chtěla bych navázat na to, co je na jednotlivých pracovištích už zaběhnuté. Školka na Komenského se specializuje na polytechnické vzdělávání dětí, třídy jsou vybaveny různými ponky, nářadím a šicími stoji. V tom budeme určitě pokračovat, v plánu je rozšíření o venkovní altán. Na Lidické by bylo dobré doplnit dopravní hřiště o semafory. Na Dolech po konzultaci se zřizovatelem chceme zachovat bazén a domluvit se na společné koncepci jeho rozvoje. Nyní už tu probíhá rekonstrukce elektroinstalace. Dlouhodobě spolupracujeme také s FC Boskovice. Chci se rovněž zaměřit na vzdělávání zaměstnanců a využití inovativních metod,“ uvedla Klimešová.

Dodala, že na všech pracovištích je v plánu v dohledné době spuštění digitální platformy, jakou už využívají na základní škole. „Něco podobného jako je Edupage, co mají na základní škole. Je to pro rodiče vhodná vazba se školou, díky které mají aktuální přehled o tom, co se děje,“ poznamenala.

Martin Staněk působí na Základní škole Boskovice už od začátku devadesátých let. I jako zástupce ředitele. Nastupuje v době, kdy se vedení města rozhodlo školu rozdělit na tři samostatná pracoviště. Zelenou tomuto záměru však ještě musí dát ministerstvo. Může se stát, že rozdělení nepovolí a Staněk bude šéfovat jedné velké škole.

„Minimálně tento školní rok bude škola ještě sloučená. Musíme ale počítat s oběma variantami. Zároveň však nemůžeme čekat, jak to dopadne a začít okamžitě pracovat. Všechna pracoviště si zaslouží stejnou startovní čáru. Musíme fungovat jako celek bez ohledu na to, odkud je ředitel. I když jsem ze Zelené, dveře mají otevřené všichni,“ řekl Staněk.

Jako svou vizi představil kvalitní vzdělání se zapojením nejmodernějších trendů a metod. Za jednu z priorit rovněž označil otevřenou komunikaci vedení mezi jednotlivými pracovišti a také snahu vzdělávat samotné učitele. „Děti se mění, stejně tak jako výuka. Musíme se tomu přizpůsobit. S tím úzce souvisí vzdělávání pedagogů. Pokud chceme pracovat s moderními metodami, musíme je před dětmi ovládat. Jako první krok bude rozšíření vedení o dalšího zástupce ředitele, který bude mít vzdělávání našich pedagogů na starost, tak aby bylo systematické, jasné a transparentní,“ popsal jednu z novinek po svém nástupu Martin Staněk.

Zástupci města uvedli, že velké rezervy vidí v zázemí a stavu školních budov. Do nich podle jejich slov bude v blízké budoucnosti potřeba investovat nemalé prostředky. „Digitalizaci v mateřské škole považuji za naprostý standard. Rozvoj školky má velký potenciál, který se podařilo již dříve dobře nastartovat, teď je potřeba se posunout o další stupeň dál. Na základní škole nás v jednotlivých budovách čeká spousta práce. Tam vidím ohromné rezervy a náš dluh z pozice zřizovatele. Na Sušilově začínáme s rekonstrukcí školního dvora, ve školce Na Dolech se nyní opravuje elektroinstalace. Postupně tak tento dluh krájíme a splácíme,“ dodala boskovická starostka Jana Syrovátková.