Někteří lidé se podle místostarosty Boskovic Petra Malacha domnívají, že jáma slouží k uskladnění sněhu. Ale není tomu tak. V ní se zbytky ledu rozpustí a voda se pak opět použije při úpravě ledu. „V jámě se led zrecykluje. Na rozpuštění ledu se použije odpadní teplo při výrobě ledu a voda se opět použije na úpravu ledové plochy. To přinese i úsporu nákladů," popsal Malach. Doposud zbytky ledové plochy po úpravě rolbou putovaly do říčky Bělé. S tím ale mělo problém Povodí Moravy.

Vodohospodáři žádali město před časem o kontrolu likvidace ledových zbytků ze zimního stadionu. A nakonec navrhli řešení v podobě sněžné jámy. Shrnování ledové tříště přímo do koryta řeky mohlo podle nich ovlivnit kvalitu povrchové vody. Rybáři si dlouhodobě stěžovali na stav rybí obsádky.