Nová fasáda, schodiště, podlahy, natřená okna. Obnovená výmalba z devatenáctého století nebo opravený kamenný portál. To vše letos opravili Boskovičtí v městské památkové zóně. Úpravy se týkaly části boskovické radnice, budovy Rezidence v ulici Hradní a dvou domů v židovské čtvrti. V ulici U Vážné studny.

Opravy stály přes milion šest set tisíc korun. „Zhruba osm set tisíc korun jsme získali z dotací. Město do opravy těchto památek investovalo přibližně čtyři sta padesát tisíc. Zbytek zaplatili soukromí vlastníci nemovitostí," uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Nové malby

Dělníci letos opravili fasádu ve dvorním traktu boskovické radnice z jihovýchodní a severní strany. Natřeli tam také okna. Opravy stály téměř dvě stě padesát tisíc korun. Bezmála dvě stě tisíc korun spolkla oprava stropu a maleb v malé zasedací místnosti na boskovické radnici. Tam se před lety část stropu odloupla a pod omítkou se objevily staré malby. „Jednalo se o šablonovou výmalbu klihovou barvou, pravděpodobně z devatenáctého století," uvedl restaurátor Václav Holoubek.

Ten podle dochované výmalby vytvořil šablony a výmalbu obnovil. „Pod starou omítkou byl jen rákos a trámy. Několik odborných sond vyloučilo, že by se pod omítkou skrývala nějaká unikátní věc," dodal akademický malíř.

V budově Rezidence v boskovické ulici Hradní, která patří městu, se opravilo dřevěné schodiště na půdu, omítky přilehlých zdí a dřevěné podlahy na půdě. Za dvě stě čtyřicet tisíc korun. Opravy se dočkaly i dva domy soukromých vlastníků v ulici U Vážné studny.

Nová fasáda, schodiště, podlahy, natřená okna. Obnovená výmalba z devatenáctého století nebo opravený kamenný portál. To vše letos opravili Boskovičtí v městské památkové zóně.

V domě U Vážné studny 3 finišují dělníci s opravou třinácti poškozených oken. Zásah odborníků si vyžádala také poškozená vstupní vrata v průčelí ulice. To vše za zhruba dvě stě třicet tisíc korun. „Okna nám namontují příští týden. Jsme rádi, že opravu nemusíme platit celou," poznamenal Radim Kouřil, manžel majitelky jednoho z tamních bytů.

Podle Kouřila majitelé bytů v budoucnu uvažují o opravě dvorního traktu budovy, fasády a vstupního portálu. „Všechno jsou to ale velmi nákladné opravy. Rozhodující bude, jestli se podaří získat dotace a také jak dopadnou jednání s památkáři," dodal Kouřil.

Nejnákladnější opravy má za sebou dům U Vážné studny 15. Stály více než sedm set tisíc korun. Jsou tam opravené venkovní fasády, portál a kamenné prvky fasády. Dělníci také vyměnili osm oken v prvním podlaží.

Zmíněné památky jsou zařazené do Programu regenerace městských památkových zón. Pokud je památka ve vlastnictví města, zaplatí město za opravu polovinu. Zbytek pokryjí dotace. „Soukromí vlastníci zaplatí z celkových nákladů čtyřicet procent, deset procent uhradí město a zbytek pokryje dotace z ministerstva kultury," upřesnila Vítková s tím, že příští rok by chtěli Boskovičtí opravit například jeden z domů v ulici Bílkova a Plačkova. A také schodiště na rampu v ulici U Vážné studny.