Ty jsou zařazeny do Programu regenerace městských památkových zón. Některé z nich jsou majetkem města, jiné patří soukromým vlastníkům. „Na opravy památek jsme letos získali z tohoto programu dotaci sedm set dvacet tisíc korun. Další sto tisíc pak za vítězství v krajském kole soutěže, která se týká přípravy a následné opravy městských památkových zón," uvedla boskovická místostarostka Jaromíra Vítková.

Pokud je památka zařazená do zmíněného programu ve vlastnictví města, zaplatí město za opravu polovinu. Zbytek pokryjí dotace. „Soukromí vlastníci zaplatí z celkových nákladů čtyřicet procent, deset procent uhradí město a zbytek pokryje dotace z ministerstva kultury," upřesnila Vítková.

U Vážné studny

V domě U Vážné studny 3 opraví letos dělníci třináct poškozených oken. Konkrétně jejich vnější křídla a rámy. A také vstupní vrata v průčelí ulice. To vše zhruba za 230 tisíc korun. „Okna už jsou ve velmi špatném stavu. S památkáři se na jejich výměně domlouváme asi dva roky. Je to ovšem složité. Nemohli bychom tam dát jakákoliv okna, ale repliky těch původních, což je samozřejmě značně nákladné," řekl Radim Kouřil, manžel majitelky jednoho z tamních bytů.

To, že na opravu oken a dveří dostanou majitelé bytů dotaci, Kouřil uvítal. „Samozřejmě jsme rádi, že opravu nemusíme platit celou. Na druhou stranu je otázka, jak dlouho opravená okna vydrží. Podle mého totiž oprava původních oken je cenově srovnatelná s jejich výměnou," dodal muž.

V domě U Vážné studny 15 se budou opravovat venkovní fasády, portál a kamenné prvky fasády. Dělníci také vymění osm oken v prvním podlaží. V budově Rezidence v boskovické ulici Hradní, která patří městu, se opraví dřevěné schodiště na půdu, omítky přilehlých zdí a dřevěné podlahy na půdě. „Bude to stát necelých dvě stě tisíc korun," upřesnila Vítková.

Malby na stropě

Necelých 240 tisíc korun má stát oprava stropu a maleb v malé zasedací místnosti na boskovické radnici. „Před lety se část stropu odloupla a pod omítkou se objevily staré malby. Jedná se o šablonovou výmalbu klihovou barvou a pochází zřejmě z devatenáctého století," řekl restaurátor Václav Holoubek, s tím že několik odborných sond do stropu žádný unikátní objev nepotvrdilo.

Podle Holoubka je potřeba odkrýt zhruba čtvrtinu omítky na stropu, aby podle dochovaných maleb mohl vytvořit šablony. „Pak zedníci strop obouchají až na trámy a udělají novou omítku. Na ni pak podle šablon namaluji kopii původní výmalby," dodal restaurátor.

Ze svého rozpočtu chtějí Boskovičtí letos na opravu objektů v městské památkové zóně uvolnit více než tři sta šedesát tisíc korun.

Památková zóna

O vyhlášení městské památkové zóny požádali Boskovičtí v polovině devadesátých let. Velkou roli sehrálo tamní židovské město, které je velmi zachované. A pak také vazba Boskovic a tamních památek na významný rod Mensdorffů.

Do městské památkové zóny v Boskovicích patři více než čtyřicet kulturních památek. Hrad, zámek, radnice či budovy v židovské čtvrti. „O památky se snažíme starat dlouhodobě. Na jejich opravu sháníme peníze, kde se dá. Část nákladů na jejich obnovu pokrývají dotace z Programu regenerace městských památkových zón ministerstva kultury. Dále pak peníze z jiných dotací například z Regionálního operačního programu a peníze z městského rozpočtu. Důležité jsou i prostředky od soukromých vlastníků historických budov," dodala Vítková.

Řemeslníci v minulosti opravili například synagogu, farní kostel svatého Jakuba nebo domy na Bílkově a Plačkově ulici v židovské čtvrti. „Třeba na synagogu a židovskou školu z Integrovaného operačního programu dostala Federace židovských obcí zhruba dvacet milionů korun. To je však jen část peněz, které jsou do oprav kulturních památek skutečně potřeba. Město Boskovice akci podpořilo dohodou o partnerství," řekla Vítková.