Pohledávka je podle zástupců boskovické radnice nedobytná. „Využili jsme všech právních prostředků, abychom dluh od školy vymohli. Skončila však v likvidaci a nemá majek, který by dluh pokryl. Pohledávka je nedobytná a radní odsouhlasili její odpis,“ řekl tajemník Městského úřadu Boskovice David Škvařil.

Radní odsouhlasili také odpis pohledávky ve výši bezmála dvě stě osmdesát tisíc. Ty městu dlužila za pronájem nebytových prostor společnost Kryštůfkovy dobroty. „Novým, zejména nájemním smlouvám věnujeme zvýšenou pozornost a podobným situacím se snažíme předcházet,“ řekla boskovická místostarosta Dagmar Hamalová.

Přes dva a půl milionu dluží městu společnost Akam Bosko. Jedná se o neuhrazený dluh a úroky za pronájem městských pozemků, na kterých firma postavila a provozovala fotovoltaickou elektrárnu. Zda alespoň část peněz z této částky Boskovičtí uvidí, není jasné. Společnost je v insolvenčním řízení. „Pohledávku jsme přihlásili a insolvenční správce ji v plné výši uznal. Řízení není ukončené,“ dodal Škvařil.